Den brutte Vanier

Etter at Vårt Land publiserte nyheten om at Jean Vanier, grunnleggeren av l’Arche og medgrunnleggeren av Tro og Lys-bevegelsen, anklages for seksuelle overgrep mot 6 kvinner, varmet det skikkelig å få en trøstende hilsen «fra en nonne»:

«Vi ber. Det er så usigelig trist og ille. Men som vi sier: Alt det gode Gud gjorde gjennom ham, det lever videre. 
Og vi må huske at blindfelt finnes i personligheten hos de fleste av oss, og da vet vi ofte heller ikke hvordan det slår ut. Men ingen av oss kan fri oss fra synd og skyld, vi må alle trygle om Guds miskunn».


Jeg har kjent Jean Vanier i snart 50 år. Blindfeltet, den mørke siden av hans personlighet, er ukjent for meg. For meg ble han en venn, en inspirator og veiviser.

I dag er jeg i tankene mine tilbake i Trosly-Breuil, landsbyen utenfor Paris, dit jeg kom som 20-åring, for å lære fransk, trodde jeg, men det viste seg at det var noe helt annet jeg skulle lære.
Første gang var jeg der et par måneder, jeg tilhørte l’Arche-huset, det første huset Jean Vanier opprettet, der voksne med utviklingshemning og andre levde sammen. På denne tiden tilhørte Jean Vanier dette husfellesskapet, så jeg spiste alle måltidene sammen med ham og de andre i fellesskapet. Vi hadde også faste bønnetider sammen, enkle bønner med et lys og et ikon på bordet.

Etter måltidene ruslet jeg ofte gjennom hovedgaten i landsbyen sammen med Jean. Noen ganger snakket vi, andre ganger gikk vi sammen i stillhet, jeg til verkstedet der jeg jobbet og han til kontoret sitt.

Når jeg kom til l’Oratoire, det lille kapellet i landsbyen, om morgenen satt Jean alltid der, i bønn. I den daglige messen var han alltid til stede, så sant han ikke var ute på en reise.

Dette er bilder / erfaringer som aldri vil bli borte, mennesker med utviklingshemning som deltar i fellesskapet, i kirken og som ber og synger med sin stemme. Dette fellesskapet berørte meg sterkt og har senere vist meg veien til Gud og senere til Den katolske kirke.

En av de bibeltekstene Jean Vanier elsket å meditere over var Jesu møte med den samaritanske kvinnen ved brønnen. Utallige ganger har jeg hørt han meditere over denne teksten. Hans utlegging og forståelse av teksten berørte meg og mitt liv.

Jeg håper at Jean nå sitter ved brønnen, der den samaritanske kvinnen satt, sammen med Jesus, og at Jesus vil be ham om noe å drikke. Kanskje vil Jean svare: Hvordan kan du be meg om drikke? Trolig vil Jesus berøre varsomt og ømt hans sår og skrøpelighet.

Han delte sine svakheter med oss, hvordan han kunne være utålmodig, hard og hadde mye aggresjon i seg. Dette delte han med oss på de retrettene han ledet. Men det mørket som nå er avslørt, har jeg aldri erfart i de snart 50 årene jeg har kjent ham. Dette klarte han trolig ikke å dele med noen. Kanskje vil Jesu kjærlige blikk nå  hjelpe ham til å erkjenne?

Dette er ikke et forsøk på å romantisere. Jeg er dypt rystet over å oppdage denne for meg ukjente og mørke siden i ham. 
I rapporten som l’Arche nylig har publisert blir det bekreftet at Jean Vanier, er anklaget for seksuelle overgrep mot 6 voksne kvinner som tidligere har arbeidet i L'Arche, bo og arbeidsfellesskap for mennesker med en synlig funksjonshemning og andre. 
Lederene for det internasjonale l'Arche, Stephan Posner og Stacy Cates Carney, skriver i et brev 22.02.2020 følgende: 

“Vi er rystet etter avsløringene og uten forbehold fordømmer vi Jean Vaniers handlinger. som står i rak motsetning til de verdiene han ellers stod for. Handlingene er uforenlige med grunnleggende regler når det gjelder respekt for mennesker og menneskers verdighet og står i motsetning til de grunnleggende verdiene og retningslinjene som l'Arche-bevegelsen bygger på".

Det det er blitt tydeligere for meg at han også var en brutt mann, som lot seg villede og som bar på et mørke som han ikke klarte å dele med noen andre, og slik la det komme fram i lyset.
Jeg håper og ber om at Jeans nød og ufullkommenhet og Guds nåde vil møtes i kjærlighet.


Askeonsdag 2020

 

Aslaug Espe

The Broken Vanier

English version of Den brutte Vanier

Brev fra en fransk biskop

20.02.2020 kom rapporten som mange av oss har ventet på. Der blir det bekreftet at vår grunnlegger Jean Vanier, som mange i Tro og Lys- bevegelsen og L'Arche har sett opp til og er blitt inspirert av gjennom mange år, er anklaget for seksuelle overgrep mot 6 voksne kvinner som tidligere har arbeidet i L'Arche, bo og arbeidsfellesskap for mennesker med en synlig funksjonshemning og andre. 

Lederene for det internasjonale l'Arche, Stephan Posner og Stacy Cates Carney, skriver i et brev 22.02.2020 følgende: 

“Vi er rystet etter avsløringene og uten forbehold fordømmer vi Jean Vaniers handlinger. som står i rak motsetning til de verdiene han ellers stod for. Handlingene er uforenlige med grunnleggende regler når det gjelder respekt for mennesker og menneskers verdighet og står i motsening til de grunnleggende verdiene og retningslinjene som l'Arche-bevegelsen bygger på".

Rapport fra l' Arche, som har bedt om at saken ble grundig gransket, kan leses her

Aslaug Espe

Jean Vanier anklages for seksuelle overgrep

20.02.2020 kom rapporten som mange av oss hadde ventet på. Der blir det bekreftet at vår grunnlegger Jean Vanier, som mange i Tro og Lys- bevegelsen og L'Arche har sett opp til og er blitt inspirert av gjennom mange år, er anklaget for seksuelle overgrep mot 6 voksne kvinner som tidligere har arbeidet i L'Arche, bo og arbeidsfellesskap for mennesker med en synlig funksjonshemning og andre. 

Lederne for det internasjonale l'Arche, Stephan Posner og Stacy Cates Carney, skriver i et brev 22.02.2020 følgende: 

“Vi er rystet etter avsløringene og uten forbehold fordømmer vi Jean Vaniers handlinger. som står i rak motsetning til de verdiene han ellers stod for. Handlingene er uforenlige med grunnleggende regler når det gjelder respekt for mennesker og menneskers verdighet og står i motsening til de grunnleggende verdiene og retningslinjene som l'Arche-bevegelsen bygger på".

Takkegudstjeneste i Oslo domkirke

 • Fanen til Tro og Lys var med

 • Tro og Lys båten - i båten er det plass til alle

 • Vennskaps-ikon - vennskap er viktig - domprost Anne-May Grasaas holder ikonet.

 • Bruk av tegn til sanger Britt Dahl og Aslaug Espe

 • Biskop Stein Reinertsen hadde en flott preken

 • Vennskaps-ikon - vennskap er viktig - domprost Anne-May Grasaas holder ikonet.

 • Oslo domkirke

  Erling Pettersen (biskop em.) ledet gudstjenesten og fortalte personlig og engasjert om Jean Vanier og hans betydning for kirken

 • Prosesjon inn i kirken

 • Vi bærer inn viktige symboler for Tro og Lys og l'Arche

Hjertets tenker

Les biskop em. Erling Pettersens ord om hvem Jean Vanier var og hvilken betydning han har for kirken

Minnegudstjeneste i Oslo domkirke 05.06.2019

Stein Reinertsens preken

Preken under minnegudstjeneste for Jean Vanier i Oslo domkirke 05.06.2019

Begravelse i Trosly - Breuil

Requiemmessen for Jean Vanier kan sees her

Jean Vanier er død 7 mai 2019

En kjær venn, grunnlegger og veiviser er død.

Han var grunnlegger av L' Arche (Arken), en internasjonal sammenslutning av bofellesskap hvor mennesker med utviklingshemning og andre lever og arbeider sammen.

L'Arche inspirerte blant annet opprettelsen av Mariahuset i Oslo, som Wera Sæther og Bodil Sødal tok initiativ til i 1975.

Vanier var medgrunnlegger av Tro og Lys - bevegelsen (Faith and Light), en bevegelse som arbeider for at mennesker med utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.

Tro og Lys finnes siden begynnelsen av 90-tallet også i Norge, grunnlagt på Jean Vaniers invitasjon av Aslaug Espe og en gruppe foreldre med utviklingshemmede barn.

Jean Vanier ble født i 1928 og døde 7 mai 2019 og ble 90 år gammel.

2019

2018.19

2017.18.2

2017.18.1

ARKIV 2016.17