Gruppen i Bø fullverdig medlem av Tro og Lys - bevegelsen

Vi ønsker Tro og Lys - gruppen i Bø i Telemark velkommen som medlem av den internasjonale Tro og Lys bevegelsen!

På sin facebook-side skriver biskop Stein Reinertsen, som besøkte gruppen da den ble fullverdig medlem av den norske grenen av Tro og Lys:

Møtet med denne flotte gjengen fra Tro og Lys i Bø var siste post på visitasen. Hver gang jeg har hatt gleden av å være med på Tro og Lys, er jeg blitt rikere og har lært mye. Jeg fikk møte Kjetil (helt til venstre). Det var han som startet Tro og Lys i Bø. Takk til Kjetil. Kåre har et smil som går rett til hjertet, mens Alette har en egen evne til å vise en stor omsorg som varmer. Det er en glede og et privilegium å få være biskop for Tro og Lys i Norge.

Tro og Lys - gruppa i Lillesand 15 år

Fest i Tingsalen!

Tro og Lys-gruppa i Lillesand og Birkenes har nådd konfirmantalderen. Søndag 26 mars 2017 ble «konfirmasjonen» feiret med  gudstjeneste i Vestre Moland kirke og stor fest på Tingsalen etterpå.

Det var i Vestre Moland kirke det hele startet. Det skjedde  på Maria budskapsdag i  2002. Nøyaktig på kirkedagen, årets Maria budskapsdag  i 2017, stilte gruppa opp i våpenhuset som en vital femtenåring, og åpnet høymessen med prosesjon: Kom, la oss samles ved Guds bord og gjøre det istand, og dekke på med duk og lys til felleskap med Ham...  Slik ble det sunget med varierende tonehøyde.

Tydelig tilstede
Helt siden starten har Tro og Lys-gruppa vært tydelig tilstede i menighetens hovedgudstjeneste, stort sett en gang i måneden. De har bidratt til å visualisere bibeltekster og gjort liturgien mer spontan. Prest og menighet må regne med at ikke alt går helt etter boka når Tro og Lys- gruppa er med. Men kirkens liturgi er ikke uvenner med spontanitet og engasjement. Det kan tvert imot gi en opplevelse av ekthet, nærhet og varme.

Ikoner
Det gikk en ortodoks vind gjennom Vestre Moland kirke sist søndag. Det er jo særlig den ortodokse  grenen av kristenheten som er opptatt av ikoner. Men Tro og Lys-gruppa er tydeligvis ikke så redd for fornyende vinder fra slektninger i kirkefamilien. I alle fall hadde de stilt opp en anselig mengde  ikoner rundt alterringen. De er ikke ment til pynt, fikk vi vite. Ikonene er visuell formidling. Den som maler ikoner ber, den som ser ikonet blir trukket inn i bønnen. De fleste ikonene viste Maria og barnet. Hva det er som knytter Tro og Lys-gruppa spesielt til Maria budskapsdag, ble ikke sagt. Men Maria er tydelig på parti med gruppa når hun synger om Herrrens storverk. Han som med sin sterke arm løfter opp de svake.

Lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Tro og Lys-gruppa består av funksjonhemmede med familie og venner. Gruppa møtes for å dele livs- og troserfaringer, feire gudstjeneste og spise sammen i en festlig ramme.
Bevegelsen kom til Norge i 1990. Det er idag ti etablerte grupper spredt utover landet.  Helga Mosland Raen fra Lillesand og Birgitt Arrestad fra Ås er nasjonale ledere, mens Barbro Raen Thomassen er sentral i den lokale ledergruppa.

Internasjonalt ble Tro og Lys-bevegelsen stiftet i 1971 av filosofen Jean Vanier og spesialpedagogen Marie Helene Mathieu. Det er nå registrert 1648 grupper fordelt på 80 land og fem kontinenter. Hovedkontoret ligger i Paris med tre ansatte, hele virksomheten drives ellers av frivillige. Det høres ikke særlig topptungt ut.

Charter for Tro og Lys
I et utdrag av bevegelsens charter heter det:

Tro og Lys er grunnet på overbevisning om at enhver funksjonshemmet er et fullverdig menneske, med rettigheter som alle andre.
Mennesker som er svake og funksjonshemmede kan bli en kilde til enhet i samfunnet og i kirken.
I et samfunnn som baserer seg på nytte og makt, er kanskje ikke de funksjonshemmede så effektive, men de er profetiske når det gjelder kjærlighet og ømhet, - det aller viktigste for et menneske.

Fest på Tingsalen
Bysseli- lu – sulleli-lu, er noen vakker så er det du... Under festen på Tingsalen var det Tro og Lys-gruppas egen liturgi som gjaldt hele veien, en god kombinasjon av dyp bønnestillhet og sprudlene humør. Alle fikk sitt sangvers og alle fikk være med å synge Tore Thomassens sang som er inspirert av gruppa. Denne gangen akkompagnert av Magne Furre på sag og Oddleiv Sandvik på trekkspill:

Vi er barn av lys og skygge, vi er redde, vi er trygge, minste strå og blomst på grein. Lyset favner alt som lever, soloppgangen er vårt tegn.

De rundt 60 til bords fikk ikke bare bløtkake, boller og kransekake. De fikk også hilsningtelegram fra kongen, statsministeren og president Trump. At sistnevnte kanskje vil hevde at hilsningene var falske nyheter la ikke noe temper på stemningen. Tvert imot. Det var mye tro og mye lyst humør under «konfirmasjonsfesten» på Tingsalen.

Leif Møller-Stray