Intervju med Aslaug Espe om arbeidet med boken om Johannesevangeliet

Les utdrag fra boken: Inn i Jesu mysterium Betraktninger over Johannesevangeliet av Jean Vanier
og intervju med Aslaug Espe om arbeidet med oversettelsen.
LES Tomasnytt i dokumentet nedenfor!Tomasnytt_2_2019

Utdrag fra boken om Johannesevangeliet og intervju!

Visit to Estonia, May 3-5, 2019

Fra samlingen på søndag

Tro og Lys i Estland inviterte i begynnelsen av mai Birgitt Aarrestad (koordinator for Skandinavia og Estland) og Aslaug Espe til Estland for å delta på en nasjonal samling på øya Saarema.
Lørdag snakket Aslaug om arbeidet som er gjort i Tro og Lys i Norge med å utforme retningslinjer når det gjelder seksuelle overgrep. Det ble en fin samtale om temaet etter Aslaugs gjennomgang. 

På søndag hadde vi møte med Tro og Lys-gruppene i Rakvere og Saarema med sang, musikk, bønn og et felles måltid.
Rørende å se hvor mange familier med utviklingshemmede barn som deltok, sammen med foreldre og søsken.

Faith and Light in Estonia invited Birgitt Aarrestad (provincial coordinator) and Aslaug Espe to attend a national gathering in Saarema (Estonia).
On Satueday Aslaug shared about the work we have done in Faith and Light in Norway on sexual abuse and how to develop guidelines on this topic. 
On Sunday many people from the two Faith and Light communities attended our meeting, from Rakvere and Saarema. We had a nice time together: meal, prayer and fiesta with music and songs. It was amazing to see all the families who attended.

Aslaug Espe

  • Festningen i Saarema

Tro og Lys og Kirkenes verdensråd

Les artikkel her