Follogruppen

Logo for Follogruppen, laget av kunstneren Astri Tønnessen Berg

Leder
Marit Rauset
Mob: 92218867

tlf: 64945680
epost: marit.rauset@frogn.kommune.no
          marit.rauset@gmail.com

Møtetider
Kommer!

Møtested
Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1430 Ås

 

Ski nye kirke, Tro og Lys ungdomsgruppe
Dette er en gruppe som møtes  mellom de faste møtene i Follogruppen, en kveld i måneden, og er for mennesker i tenårene og tjueårene.  

Det blir god mat, lek og  moro, sang og musikk, lystenning og andakt. Godt fellesskap, ungdommene kommer fra hele Follo.  
For spørsmål kontakt Unni Merethe Weydahl Langen, diakon, på tlf 90 79 22 37

 



 

Lambertsetergruppen

Logo for Tro og Lys - gruppen på Lambertseter, laget av Anne - Kari Bjørndalen

 


Leder

Monica Landmark, leder, 
Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131, 0973 Oslo, 
M:  48 10 70 58 
monica.landmark1@gmail.com

Møtested
Lambertseter kirke
Langbølgen 33, 1101 Oslo
(v Munkelia T-banestasjon, linje 4)

 
Møter høsten 2021

Se program under!            

 



 

Program for Lambertsetergruppen høsten 2021

Modumgruppen

Leder
Kari Bekken
Bøkveien 33
3340 Åmot
48 07 93 81
kbbekk@online.no

Møtested
Åmot kirke
Kapellveien, 3340 Åmot

Møtetider
30. august kl.17-20

Sept. Smågrupper
18. oktober kl.17-20
14. nov. kl.16-20: Fest
6. des. kl.11.00 Gudstjeneste med SMK-Viking


 

Lillesandgruppen

Vestre Moland kirke

Leder
Barbro Raen Thomassen 
Røinås, 4760 Birkeland
Tlf.: 37275556
e-post:
kristinkjostvedt@hotmail.com

Møtested
Møglestu Vidergående skole (inngang sør, mot kirken): : måltid og samtale 
Vestre Moland kirkes: gudstjeneste

 

 

 

 

 

Flekkefjordgruppen

Leder
Randi Margrethe M Larsen,

Nedre Feda, 4485 Feda
93066567 
randi.margrethe.larsen@flekkefjord.kommune.no

Frank Arne Hammerø
Nesgata 12, Kvinesdal
41047176
fah@kvinesdal.kirken.no

 

Nordstrandgruppen

Leder
Ellen Agøy Sand,
Munkelia 5, 1163 Oslo
22740970
90698104
ellenasand@gmail.com

Møtested
Menighetssenteret ved
Nordstrand kirke
(ungdomslokalene i underetasjen)
Ekebergvn. 238
(ta Ekebergbanen til Sæter eller
buss 79 til Nordstrandveien)

Møtetider
19.01.2020
09.02.2020
15.03.2020
19.04.2020
10.05.2020
07.06.2020