Follogruppen

Logo for Follogruppen, laget av kunstneren Astri Tønnessen Berg

Leder
Marit Rauset
Mob: 92218867

tlf: 64945680
epost: marit.rauset@frogn.kommune.no
          marit.rauset@gmail.com

Møtested
Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1430 Ås


Møtetider våren 2018
13.01: kl 1400 - 1700

03.02: kl 1400 - 1700
11.03: kl 1100   Gudstjeneste med hele menigheten
14.04: kl 1400 - 1700
05.05: kl 1400 - 1700
02.06: kl 1400 - 1700 

Ungdomsgruppa møtes i Ski nye kirke følgende datoer:
17.01 kl 1800 - 2000
14.02 kl 1800 - 2000
14.03 kl 1800 - 2000
11.04 kl 1800 - 2000

Ski nye kirke, Tro og Lys ungdomsgruppe
Dette er en gruppe som møtes  mellom de faste møtene i Follogruppen, en kveld i måneden, og er for mennesker i tenårene og tjueårene.  

Det blir god mat, lek og  moro, sang og musikk, lystenning og andakt. Godt fellesskap, ungdommene kommer  fra hele Follo.  
For spørsmål kontakt Unni Merethe Weydahl Langen, diakon, på tlf 90 79 22 37


 

Lambertsetergruppen

Logo for Tro og Lys - gruppen på Lambertseter, laget av Anne - Kari Bjørndalen


Leder

Monica Landmark, leder, 
Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131, 0973 Oslo, 
M:  48 10 70 58 
monicalandmark@hotmail.com

Møtested
Lambertseter kirke
Langbølgen 33, 1101 Oslo
(v Munkelia T-banestasjon, linje 4)

Møter våren 2018
Lørdag 20. januar kl 14.00 - 17.00
Lørdag 17. februar kl 14.00 - 17.00
Lørdag 17. mars kl 14.00 - 17.00
Lørdag 21. april kl 14.00 - 17.00
Lørdag 26. mai kl 14.00 – 17.00
Lørdag 16. juni kl 13.00 – 17.00,  sommeravslutning i Mariahuset, 
Adresse: Erling Skjalgssonsgate 2, 0267 Oslo

 

 

 

Modumgruppen

 Leder
Kari Bekken
Bøkveien 33

3340 Åmot
48 07 93 81
kbbekk@online.no

Møtested
Åmot kirke
Kapellveien, 3340 Åmot

Møtetider våren 2018
Vanligvis en søndag i måneden fra kl 1700 - 2000
kl 19 gudstjeneste, som er åpen for hele menigheten 

05.januar:   1800-2030:    Juletrefest
04.februar:  1700-2000:   Samling med gudstjeneste
04.mars:      1700-2000:   Samling med gudstjeneste. Kollekt til solidaritet
15.april:       1700-2000:    Samling med gudstjeneste.                                                                                                  Besøk fra Tro og Lys gruppa, Nedre Eiker
27.mai:       1200:              Gudstjeneste på Gruvetråkka m/Modum menighet
17.juni        1400-1700:     Sommeravslutning på Furumo med Tro og Lys sprint

 

 

 


 

Lillesandgruppen

Vestre Moland kirke

Leder
Barbro Raen Thomassen 
Røinås, 4760 Birkeland
Tlf.: 37275556
e-post: kristinkjostvedt@hotmail.com

Møtetider og møtested


14.01 kl 1100 - 1400:  Gudstjeneste i Birkenes kirk. Samling i Prestegården.
11.02 kl 1100 - 1400:  Lysfest i Lillesand kirke. Samling i Tingsalen.
11.03 kl 1500 - 1800:  Samling i Tingsalen. Gudstjeneste i Lillesand kirke.
15.04 kl 1100 - 1400:  Gudstjeneste i Lillesand kirke. Samling i Tingsalen.
27.05 kl 1600 - 1900:  Tur til Steinars Sagebakken. Avreise fra Bankplassen
kl 1600.
                                  Fra Tomta, Birkeland, ca 16.20.
                                  Ta med mat og drikke + noe å sitte på.

Flekkefjordgruppen

Leder
Randi Margrethe M Larsen,
Nedre Feda, 4485 Feda
93 06 65 67
randi.margrethe@gmail.com

Diakon
Lene Lovise Holgersen
Vesterdalsvn.5, 4480 Kvinesdal
38 35 41 93
diakonen@kvinesdal.kirken.no
 

Nordstrandgruppen

Leder
Ellen Agøy Sand,
Munkelia 5, 1163 Oslo
22740970
90698104
ellen3003@osloskolen.no

Møtested
Menighetssenteret ved
Nordstrand kirke
(ungdomslokalene i underetasjen)
Ekebergvn. 238
(ta Ekebergbanen til Sæter eller
buss 79 til Nordstrandveien)

Møtetider våren 2018 (16-19)
Søndag 14. januar
Søndag 11. februar
Søndag 18. mars
Søndag 22.april
Søndag 13.mai
Søndag 17.juni (grillfest)

 


Kongsvingergruppen

Leder
Trygve Meldalen
Kongsvinger kirkekontor
Nygata 6, 2213 Kongsvinger
48 14 31 25
TM528@kirken.no

Møtetider
Fredag 4. mai kl. 1700: 10 års jubileum
Fredag 15. juni kl. 1700

Møtested
Kongsvinger Metodistkirke,
Engensgate 7

 

 

Ålgruppen

Ål kyrkje

Leder
Heidi Langegard
Vats, 3570 Ål

32 08 47 07
heidi.langegard@gmail.com

Møtested
I Kyrkjestugu og kyrkja

Møtetider våren 2017 (1700 - 1900)
30 januar
27 februar
27 mars
09 april: Tur til Vats fjellkyrkje
24 april
29 mai

Se om Tro og Lys på menighetens egen hjemmeside.
Les også artikkel om Tro og Lys - gruppen i Menighetsbladet s. 8 på menighetens hjemmeside.

Om Ål - gruppa
For alle som ynskjer fellesskap med menneske med funksjonshemming.
”Alle har lik verdi. Alle har jo sine hemningar, sjølv om ikkje alle hemningar er like synlege. Ingen er berre det ein ser”, seier ein av deltakarane .
Vanlegvis møtast 15-20 personar regelmessig kvar siste måndag i månaden.

Vi møtast i kyrkjestugu. Der set vi oss i ein ring og ynskjer kvarandre velkommen. Og så kan dei som vil, dele gode eller vanskelige opplevingar og tankar.
Kanskje har vi ein leik eller aktivitet, eller vi syng og les dikt.

Måltidet og måltidsfellesskapet er viktig. Her er det mange som hjelper til, så vi får eit pynta bord og god kveldsmat.

Samlinga avsluttar inne i kyrkja under Ål-taket med fløytemusikk, lystenning, truvedkjenning, bøn og ein ”tru og lys tanke”. Alt foregår i ein rolig og god atmosfære.


 

 

Nedre Eiker - gruppen

Leder
Gudrun Klingsheim
Eknesvn.36, 3935 Krokstadelva

90 92 73 30
Gudrun.Klingsheim@nedre-eiker.kommune.no

Møtested
Nedre Eiker kirke / Nedre Eiker kirkekjeller

Møtetider v
åren 2017
Søndag 30 april kl 1100: Tro og Lys blir med på gudstjeneste i Nedre Eiker kirke 
Tirsdag 30.mai: Kveldstur til Solsetra v/Hagatjern. Felles avreise fra Nedre Eiker menighetssenter  kl 18.00.
 

Møtetider høsten 2017 

Søndag 27 august

Søndag 24 september 

Søndag 10.desember: Tro og Lys – samling fra kl 17.00- 19.00
Kveldsgudstjeneste i Nedre Eiker kirke kl 19.00. Tro og Lys medvirker.

Søndag 12. november: Tro og Lys blir med på gudstjeneste i Mjøndalen kirke  kl 11.00.

 

 

 


 

Hammerfestgruppen

Leder
Ingvill Ulveseth
Storvannsveien 92,
9600 Hammerfest
98 47 68 08
ingvill.ulveseth@hammerfest.kommune.no

Møtested
Hammerfest kirke 
 

Møtetider
Søndag 29. januar kl.1200
Søndag 19. februar kl.1200
Søndag 19. mars kl.1200
Søndag 23. april kl.1200
Søndag 28. mai kl.1200

Se menighetens hjemmeside


 

Bø - gruppen

Kontaktperson
Axel Bugge
Øvreveg 16
3801 Bø I Telemark
45 47 70 20
axel@bokyrkje.no

Møtested
Tomas kapellet ved Bø kyrkje på Bøhaugen

Møtetider våren 2017
Samlingane i vår blir i Tomas kapellet ved Bø kyrkje:

Søndag 5. februar kl. 17.00
Søndag 26. mars   kl.15.00. Biskop Stein Reinertsen deltok
Søndag 14. mai kl. 17.00

Det blir ei enkel gudsteneste med song, lystenning og nattverd.
Kyrkjekaffe/ saft og noko å spise

Arrangør: Bø kyrkjelyd ved sognepresten Axel J. Bugge med fleire.

Treng du skyss , så hentar vi deg : 45477020 

For meir info : http://www.trooglys.com/
 

Lyngdal

Tro og Lys - samling i Lyngdal

Mer info kommer