Follogruppen

Logo for Follogruppen, laget av kunstneren Astri Tønnessen Berg

Leder
Marit Rauset
Mob: 92218867

tlf: 64945680
epost: marit.rauset@frogn.kommune.no
          marit.rauset@gmail.com

Møtested
Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1430 Ås

Møtetider våren 2019
lørdag 12. januar kl 1400 - 1630
lørdag 16.februar kl 1400 - 1630
lørdag 16.mars kl 1400 - 1630
lørdag 13.april kl 1400 - 1630
søndag 12.mai (Ås Arbeidskirke) kl 1100
lørdag 15.juni kl 1400 - 1630

Ski nye kirke, Tro og Lys ungdomsgruppe
Dette er en gruppe som møtes  mellom de faste møtene i Follogruppen, en kveld i måneden, og er for mennesker i tenårene og tjueårene.  

Det blir god mat, lek og  moro, sang og musikk, lystenning og andakt. Godt fellesskap, ungdommene kommer  fra hele Follo.  
For spørsmål kontakt Unni Merethe Weydahl Langen, diakon, på tlf 90 79 22 37

23.01: Ungdomsklubb kl 18-20
27.02: Ungdomsklubb kl 18-20
27.03: Ungdomsklubb kl 18-20
10.04: Ungdomsklubb kl 18-20
15.05: Ungdomsklubb kl 18-20
05.06  Ungdomsklubb kl 18-20 

Lambertsetergruppen

Logo for Tro og Lys - gruppen på Lambertseter, laget av Anne - Kari Bjørndalen

 


Leder

Monica Landmark, leder, 
Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131, 0973 Oslo, 
M:  48 10 70 58 
monica.landmark1@gmail.com

Møtested
Lambertseter kirke
Langbølgen 33, 1101 Oslo
(v Munkelia T-banestasjon, linje 4)

 
Møtetider høsten 2019
Lørdag 17. august kl 14.00 - 17.00

Lørdag 21. september kl 14.00 - 17.00
Lørdag 19. oktober kl 14.00 - 17.00
Lørdag 16. november kl 14.00 - 17.00 (utlodning til Tro og Lys solidaritet)
Lørdag 21. desember kl 14.00 - 17.00 (julemøte med grøt)


Tro og Lys gudstjeneste

Søndag 29. september kl 11.00,

Lambertseter kirke

 

Modumgruppen

Leder
Kari Bekken
Bøkveien 33

3340 Åmot
48 07 93 81
kbbekk@online.no

Møtested
Åmot kirke
Kapellveien, 3340 Åmot

Møtetider våren 2019
17.februar   kl.17-20 Åmot kirke
24. mars      kl.17-20 Åmot kirke
28. april       kl.17-20 Åmot kirke
26. mai        kl.12.00 Gruvetråkka
16. juni        kl.14-17 Furumo Sommeravslutning

 

 

 

 

 


 

Lillesandgruppen

Vestre Moland kirke

Leder
Barbro Raen Thomassen 
Røinås, 4760 Birkeland
Tlf.: 37275556
e-post: kristinkjostvedt@hotmail.com

 


 

Flekkefjordgruppen

Leder
Randi Margrethe M Larsen,

Nedre Feda, 4485 Feda
93066567 
randi.margrethe.larsen@flekkefjord.kommune.no

Frank Arne Hammerø
Nesgata 12, Kvinesdal
41047176
fah@kvinesdal.kirken.no

 

Nordstrandgruppen

Leder
Ellen Agøy Sand,
Munkelia 5, 1163 Oslo
22740970
90698104
ellenasand@gmail.com

Møtested
Menighetssenteret ved
Nordstrand kirke
(ungdomslokalene i underetasjen)
Ekebergvn. 238
(ta Ekebergbanen til Sæter eller
buss 79 til Nordstrandveien)

Møtetider
19.01.2020
09.02.2020
15.03.2020
19.04.2020
10.05.2020
07.06.2020