Follogruppen

Logo for Follogruppen, laget av kunstneren Astri Tønnessen Berg

Leder
Marit Rauset
Mob: 92218867

tlf: 64945680
epost: marit.rauset@frogn.kommune.no
          marit.rauset@gmail.com

Møtested
Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1430 Ås

Møtetider høsten 2018
lørdag 15.september kl 1400 - 1630
lørdag 13.oktober kl 1400 - 1630
søndag 18.november. Ski nye kirke, kl 1100
lørdag 08.desember, kl 1400 - 1630

Ski nye kirke, Tro og Lys ungdomsgruppe
Dette er en gruppe som møtes  mellom de faste møtene i Follogruppen, en kveld i måneden, og er for mennesker i tenårene og tjueårene.  

Det blir god mat, lek og  moro, sang og musikk, lystenning og andakt. Godt fellesskap, ungdommene kommer  fra hele Follo.  
For spørsmål kontakt Unni Merethe Weydahl Langen, diakon, på tlf 90 79 22 37


 

Lambertsetergruppen

Logo for Tro og Lys - gruppen på Lambertseter, laget av Anne - Kari Bjørndalen

 


Leder

Monica Landmark, leder, 
Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131, 0973 Oslo, 
M:  48 10 70 58 
monica.landmark1@gmail.com

Møtested
Lambertseter kirke
Langbølgen 33, 1101 Oslo
(v Munkelia T-banestasjon, linje 4)

 

Møter høsten 2018
Lørdag 25. august kl 14.00 - 17.00
lørdag 22. september, jubileumsfest, kl 13.00 - 17.00
lørdag 20. oktober kl 14.00 - 17.00
lørdag 17. november (utlodning til Tro og Lys Solidaritet) kl 14.00 - 17.00
lørdag 15. desember (julemøte med grøt) kl 14.00 – 17.00


Tro og Lys gudstjeneste
Søndag 7. oktober kl 11.00, Lambertseter kirke

 

 

 

 

 

 

Modumgruppen

Leder
Kari Bekken
Bøkveien 33

3340 Åmot
48 07 93 81
kbbekk@online.no

Møtested
Åmot kirke
Kapellveien, 3340 Åmot

Møtetider høsten 2018
28.oktober:     kl.1700-2000
17.november:  kl.1600-2000
9.desember:    kl.1100: Gudstjeneste i Åmot kirke med SMK-Viking

 

 


 

Lillesandgruppen

Vestre Moland kirke

Leder
Barbro Raen Thomassen 
Røinås, 4760 Birkeland
Tlf.: 37275556
e-post: kristinkjostvedt@hotmail.com

 


Møtetider og møtested
09.09 Tur til Lyngdal - se egen invitasjon
07.10 kl 1100 - 1400:  Gudstjeneste i Lillesand kirke. Samling i Tingsalen.
11.11 kl 1600 - 1900:  Samling i Tingsalen. Gudstjeneste i Lillesand kirke.
09.12 kl 1100 - 1400:  Adventsgudstjeneste i Lillesand kirke. Feiring i Tingsalen.

Flekkefjordgruppen

Leder
Randi Margrethe M Larsen,
Nedre Feda, 4485 Feda
93066567 
randi.margrethe@gmail.com

diakon Lene Lovise Holgersen
Vesterdalsvn.5, 4480 Kvinesdal
38354193 
diakonen@kvinesdal.kirken.no
 

Nordstrandgruppen

Leder
Ellen Agøy Sand,
Munkelia 5, 1163 Oslo
22740970
90698104
ellenasand@gmail.com

Møtested
Menighetssenteret ved
Nordstrand kirke
(ungdomslokalene i underetasjen)
Ekebergvn. 238
(ta Ekebergbanen til Sæter eller
buss 79 til Nordstrandveien)

Møtetider
Søndag 16. september kl 1100. Samling etter kirkekaffen.
Søndag 14. oktober kl 1100. Samling etter kirkekaffen.
Søndag18 november kl
Søndag 02.12. kl