Follogruppen

Logo for Follogruppen, laget av kunstneren Astri Tønnessen Berg

Leder
Marit Rauset
Mob: 92218867

tlf: 64945680
epost: marit.rauset@frogn.kommune.no
          marit.rauset@gmail.com

Møtested
Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1430 Ås

Møtetider
lørdag 02.09. kl 1400 - 1630
søndag 01.10. kl 1100
søndag 19.11. kl 1100
lørdag 09.12. kl 1400 - 1630

Ungdomsgruppa møtes i Ski nye kirke følgende datoer:

20.09 kl 1800 - 2000
10.10 kl 1800 - 2000
08.11 kl 1800 - 2000
19.11 kl 1800 - 2000

Ski nye kirke, Tro og Lys ungdomsgruppe
Dette er en gruppe som møtes  mellom de faste møtene i Follogruppen, en kveld i måneden, og er for mennesker i tenårene og tjueårene.  

Det blir god mat, lek og  moro, sang og musikk, lystenning og andakt. Godt fellesskap, ungdommene kommer  fra hele Follo.  
For spørsmål kontakt Unni Merethe Weydahl Langen, diakon, på tlf 90 79 22 37


 

Lambertsetergruppen

Logo for Tro og Lys - gruppen på Lambertseter, laget av Anne - Kari Bjørndalen


Leder

Monica Landmark, leder, 
Oddvar Solbergs vei 75E, leil 131, 0973 Oslo, 
M:  48 10 70 58 
monicalandmark@hotmail.com

Møtested
Lambertseter kirke
Langbølgen 33, 1101 Oslo
(v Munkelia T-banestasjon, linje 4)

Møter høsten 2017
Lørdag 19. august, kl 1400 - 1700
lørdag  16. september, kl 1400 - 1700
Lørdag 21. oktober, kl 1400 - 1700
Lørdag 18. november, kl 1400 - 1700, utlodning til Tro og Lys Solidaritet
Lørdag 16. desember, kl 1400 – 1100, julemøte med grøt
Søndag  8. oktober kl 1100: Gudstjeneste med Tro og Lys, Lambertseter kirke    

 

 

Modumgruppen

Leder
Kari Bekken
Bøkveien 33

3340 Åmot
48 07 93 81
kbbekk@online.no

Møtested
Åmot kirke
Kapellveien, 3340 Åmot

Møtetider 
Vanligvis en søndag i måneden fra kl 1700 - 2000

kl 19 gudstjeneste, som er åpen for hele menigheten

 


 

Lillesandgruppen

Vestre Moland kirke

Leder
Barbro Raen Thomassen 
Røinås, 4760 Birkeland
Tlf.: 37275556
e-post: kristinkjostvedt@hotmail.com

Møtested
Møglestu Videregående skole
(personalrommet)
der vi spiser sammen og
deler med hverandre, og har felles
gudstjeneste med menigheten i
Vestre Moland Kirke

Møtetider 


 

Flekkefjordgruppen

Leder
Randi Margrethe M Larsen,
Nedre Feda, 4485 Feda
93 06 65 67
randi.margrethe@gmail.com

Diakon
Lene Lovise Holgersen
Vesterdalsvn.5, 4480 Kvinesdal
38 35 41 93
diakonen@kvinesdal.kirken.no
 

Nordstrandgruppen

Leder
Ellen Agøy Sand,
Munkelia 5, 1163 Oslo
22740970
90698104
ellen3003@osloskolen.no

Møtested
Menighetssenteret ved
Nordstrand kirke
(ungdomslokalene i underetasjen)
Ekebergvn. 238
(ta Ekebergbanen til Sæter eller
buss 79 til Nordstrandveien)

Møtetider høsten (16-19)
Søndag 10. september
Søndag 24. september (Vi deltar på gudstjeneste kl. 11.00)
Søndag 15. oktober
Søndag 12. november
Søndag 3. desember (julegrøt)

 


Kongsvingergruppen

Leder
Trygve Meldalen
Kongsvinger kirkekontor
Nygata 6, 2213 Kongsvinger
48 14 31 25
ragnhildjm@gmail.com

Møtetider
Fredag 25.august kl. 1700 i Kongsvinger Metodistkirke
Fredag 29. september kl. 1700 i Kongsvinger Metodistkirke
Søndag 22. oktober kl. 1100 i Vinger Kirke
Fredag 17. november kl. 1700 i Kongsvinger Metodistkirke
Fredag 15. desember kl. 1700 i Kongsvinger Metodistkirke

Møtested
Kongsvinger Metodistkirke,
Engensgate 7

 

 

Ålgruppen

Ål kyrkje

Leder
Heidi Langegard
Vats, 3570 Ål

32 08 47 07
heidi.langegard@gmail.com

Møtested
I Kyrkjestugu og kyrkja

Møtetider våren 2017 (1700 - 1900)
30 januar
27 februar
27 mars
09 april: Tur til Vats fjellkyrkje
24 april
29 mai

Se om Tro og Lys på menighetens egen hjemmeside.
Les også artikkel om Tro og Lys - gruppen i Menighetsbladet s. 8 på menighetens hjemmeside.

Om Ål - gruppa
For alle som ynskjer fellesskap med menneske med funksjonshemming.
”Alle har lik verdi. Alle har jo sine hemningar, sjølv om ikkje alle hemningar er like synlege. Ingen er berre det ein ser”, seier ein av deltakarane .
Vanlegvis møtast 15-20 personar regelmessig kvar siste måndag i månaden.

Vi møtast i kyrkjestugu. Der set vi oss i ein ring og ynskjer kvarandre velkommen. Og så kan dei som vil, dele gode eller vanskelige opplevingar og tankar.
Kanskje har vi ein leik eller aktivitet, eller vi syng og les dikt.

Måltidet og måltidsfellesskapet er viktig. Her er det mange som hjelper til, så vi får eit pynta bord og god kveldsmat.

Samlinga avsluttar inne i kyrkja under Ål-taket med fløytemusikk, lystenning, truvedkjenning, bøn og ein ”tru og lys tanke”. Alt foregår i ein rolig og god atmosfære.


 

 

Nedre Eiker - gruppen

Leder
Gudrun Klingsheim
Eknesvn.36, 3935 Krokstadelva

90 92 73 30
Gudrun.Klingsheim@nedre-eiker.kommune.no

Møtested
Nedre Eiker kirke / Nedre Eiker kirkekjeller

Møtetider v
åren 2017
Søndag 30 april kl 1100: Tro og Lys blir med på gudstjeneste i Nedre Eiker kirke 
Tirsdag 30.mai: Kveldstur til Solsetra v/Hagatjern. Felles avreise fra Nedre Eiker menighetssenter  kl 18.00.
 

Møtetider høsten 2017 

Søndag 27 august

Søndag 24 september 

Søndag 10.desember: Tro og Lys – samling fra kl 17.00- 19.00
Kveldsgudstjeneste i Nedre Eiker kirke kl 19.00. Tro og Lys medvirker.

Søndag 12. november: Tro og Lys blir med på gudstjeneste i Mjøndalen kirke  kl 11.00.

 

 

 


 

Hammerfestgruppen

Leder
Ingvill Ulveseth
Storvannsveien 92,
9600 Hammerfest
98 47 68 08
ingvill.ulveseth@hammerfest.kommune.no

Møtested
Hammerfest kirke 
 

Møtetider
Søndag 29. januar kl.1200
Søndag 19. februar kl.1200
Søndag 19. mars kl.1200
Søndag 23. april kl.1200
Søndag 28. mai kl.1200

Se menighetens hjemmeside


 

Bø - gruppen

Kontaktperson
Axel Bugge
Øvreveg 16
3801 Bø I Telemark
45 47 70 20
axel@bokyrkje.no

Møtested
Tomas kapellet ved Bø kyrkje på Bøhaugen

Møtetider våren 2017
Samlingane i vår blir i Tomas kapellet ved Bø kyrkje:

Søndag 5. februar kl. 17.00
Søndag 26. mars   kl.15.00. Biskop Stein Reinertsen deltok
Søndag 14. mai kl. 17.00

Det blir ei enkel gudsteneste med song, lystenning og nattverd.
Kyrkjekaffe/ saft og noko å spise

Arrangør: Bø kyrkjelyd ved sognepresten Axel J. Bugge med fleire.

Treng du skyss , så hentar vi deg : 45477020 

For meir info : http://www.trooglys.com/
 

Lyngdal

Tro og Lys - samling i Lyngdal

Mer info kommer