Kongsvingergruppen

Leder
Trygve Meldalen
Kongsvinger kirkekontor
Nygata 6, 2213 Kongsvinger
48 14 31 25
epost:TM528@kirken.no

 

Møtested
Kongsvinger Metodistkirke,
Engensgate 7
Kongsvinger

Ålgruppen

Leder
Heidi Langegard

Vats, 3570 Ål
32084707
97166519
heidi.langegard@getmail.no

Møtested
I Kyrkjestugu og kyrkja 1700 - 1900


Om Ålgruppa

For alle som ynskjer fellesskap med menneske med funksjonshemming.
”Alle har lik verdi. Alle har jo sine hemningar, sjølv om ikkje alle hemningar er like synlege. Ingen er berre det ein ser”, seier ein av deltakarane .
Vanlegvis møtast 15-20 personar regelmessig kvar siste måndag i månaden.Vi møtast i kyrkjestugu. Der set vi oss i ein ring og ynskjer kvarandre velkommen. Og så kan dei som vil, dele gode eller vanskelige opplevingar og tankar. Kanskje har vi ein leik eller aktivitet, eller vi syng og les dikt.
Måltidet og måltidsfellesskapet er viktig. Her er det mange som hjelper til, så vi får eit pynta bord og god kveldsmat.Samlinga avsluttar inne i kyrkja under Ål-taket med fløytemusikk, lystenning, truvedkjenning, bøn og ein ”tru og lys tanke”. Alt foregår i ein rolig og god atmosfære.

 

Nedre Eiker - gruppen

Leder
Gudrun Klingsheim
Eknesvn.36, 3935 Krokstadelva

90927330
gudrun.klingsheim@neiker.no

Møtested
Nedre Eiker kirke / Nedre Eiker kirkekjeller

 

 

Hammerfestgruppen

Hammerfest kirke - korpartiet

Leder
Ingvill Ulveseth

Storvannsveien 92,
9600 Hammerfest
98476808
ingvill.ulveseth@hammerfest.kommune.no

Møtested
Hammerfest kirke  

 

Bøgruppen

Kontaktperson
Axel Bugge

Øvreveg 16
3801 Bø i Telemark
45 47 70 20
axel@bokyrkje.no

Møtested
Tomas kapellet ved Bø kyrkje på Bøhaugen

Møtetider 
Samlingane i vår blir i Tomas kapellet ved Bø kyrkje

Lyngdalgruppen

Ledere
Svanhild Frøkedal, Avitslanndveien 11, 4580 Lyngdal

epost: svanhildlyngdal.kirke.no
mob: 47 99032894

Synnøve Sandnes Haugland
Haugelandsveien 104, 4580 Lyngdal
mob: 47 47759999
epost:  haugela@online.no