Kongsvingergruppen

Leder
Trygve Meldalen
Kongsvinger kirkekontor
Nygata 6, 2213 Kongsvinger
48 14 31 25
epost: TM528@kirken.no

Møtetider våren 2019


Møtested
Kongsvinger Metodistkirke,
Engensgate 7

Ålgruppen

Leder
Heidi Langegard
Vats, 3570 Ål

32084707
97166519

heidi.langegard@gmail.com

Møtested
I Kyrkjestugu og kyrkja 1700 - 1900

Møtetider
Måndag 27.august: Tur til Vats kyrkje (I kyrkja: Guri Ekse)

Måndag 24.september (I kyrkja: Sigrud Dahle)
Måndag 29.oktober (I kyrkja: Donna Bakkerud)
Onsdag 21.november kl.18.00: Tro og Lys-julekonsert i Ål kyrkje
”Musikk for alle” frå Nesbyen
Helsing v/ Vigdis Moen Storhaug
Kåre Sand, torader, Åshild Høgberg, dikt 
Mat og program i Kyrkjestugu kl 16.30 

Se om Tro og Lys på menighetens egen hjemmeside.

Les også artikkel om Tro og Lys - gruppen i Menighetsbladet s. 8 på menighetens hjemmeside. 

Om Ålgruppa
For alle som ynskjer fellesskap med menneske med funksjonshemming.

”Alle har lik verdi. Alle har jo sine hemningar, sjølv om ikkje alle hemningar er like synlege. Ingen er berre det ein ser”, seier ein av deltakarane .
Vanlegvis møtast 15-20 personar regelmessig kvar siste måndag i månaden.Vi møtast i kyrkjestugu. Der set vi oss i ein ring og ynskjer kvarandre velkommen. Og så kan dei som vil, dele gode eller vanskelige opplevingar og tankar. Kanskje har vi ein leik eller aktivitet, eller vi syng og les dikt.
Måltidet og måltidsfellesskapet er viktig. Her er det mange som hjelper til, så vi får eit pynta bord og god kveldsmat.Samlinga avsluttar inne i kyrkja under Ål-taket med fløytemusikk, lystenning, truvedkjenning, bøn og ein ”tru og lys tanke”. Alt foregår i ein rolig og god atmosfære.

 

Nedre Eiker - gruppen

Leder
Gudrun Klingsheim
Eknesvn.36, 3935 Krokstadelva

90927330
gudrun.klingsheim@neiker.no

Møtested
Nedre Eiker kirke / Nedre Eiker kirkekjeller


Møtetider våren 2019

Hammerfestgruppen

Hammerfest kirke - korpartiet

Leder
Ingvill Ulveseth

Storvannsveien 92,
9600 Hammerfest
98476808
ingvill.ulveseth@hammerfest.kommune.no

Møtested
Hammerfest kirke  

Se menighetens hjemmeside

Bøgruppen

Kontaktperson
Axel Bugge

Øvreveg 16
3801 Bø i Telemark
45 47 70 20
axel@bokyrkje.no

Møtested
Tomas kapellet ved Bø kyrkje på Bøhaugen

Møtetider 
Samlingane i vår blir i Tomas kapellet ved Bø kyrkje

Lyngdalgruppen

Leder (vikarer)
Svanhild Frøkedal, Avitslanndveien 11, 4580 Lyngdal
epost: svanhildlyngdal.kirke.no
mob: 47 99032894

Synnøve Sandnes Haugland
Haugelandsveien 104, 4580 Lyngdal
mob: 47 47759999
epost: haugela@online.no