Mer fra 10 årsfesten i Kongsvinger

4.mai var det flott markering i Kongsvinger Metodistkirke. Kongsvinger Tro og Lys-gruppe feiret sine 10 år. Anders Gjevre ønska velkommen, og han takka og velsigna også initiativtakerne, Arne Ugedal og Ragnhild Johnsen Meldalen.Til festen kom venner både fra gruppene Lambertseter og Nordstrand. Eget sanghefte var laget, og gruppas historikk kunne vi lese på et oversiktlig skriv. Festen hadde som vanlig med det viktigste – gudstjeneste med bønnelys og nattverd.Under kaffeen kom der flere hilsener. Fra Tro og Lys Norge kom både Gudrun Klingsheim og Helga Mosland Raen. I diktet til jubilanten trakk Helga fram at denne varme og gode gruppa hadde fått bety mye for mange. Flere har i årenes løp funnet sitt åndelige hjem her, noen av disse har gruppa alt mista, - «de har reist foran heim», som vi ofte uttrykker det. Britt Dahl gav oss sine «Highlights i Tro og Lys». Hun har opplevd mye de mange år hun harvært aktiv, - og hun delte det villig med oss.

Lederen i Kongsvingergruppa, Trygve Meldalen, rundet av en innholdsrik fest.

Helga Mosland Raen

15 årsfest i Flekkefjordgruppa

Fredag 9.mai, i herlig vårvær tok Randi Margrethe Larsen mot både gruppa si og mange gjester. Gjestene kom fra øst, fra Lyngdal og fra vest, fra Moi. Vi ble 60-70 feststemte personer som benka oss i ballongpynta sal på Huset. Her ble det hilsener og mye sang. Tore Thomassen sang både for oss og med oss.Lyngdalsgruppa var framme og sang: «Han er min sang og min glede…»Spesialprest Rune Rasmussen i Agder og Telemark bispedømme orienterte om 2 arrangementer denne sommeren, - både SkjærgårdsUnik og Camp Unik.Helga Mosland Raen kom fra Tro og Lys Norge – med vår faste gave, en liten keramikk-båt, - og med en dikthilsen.Hun berømmet gruppas smitteeffekt, - de er en inspirasjonskilde til nye grupper. De lever også ut at de er en del av en stor fellesskapsbevegelse, - de får besøk og går på besøk til andre grupper.Etter mat og prat beveget vi oss over til kirka like ved, til fots eller pr. rullestol.Rune sto for dette, men med mange medhjelpere.Tore Thomassen introduserte oss for en nylaga sang. Om ikke lenge sang alle på koret:

Følg meg, følg meg, kom og se

Du kan også være med Jesus går her levende

Følg meg, følg meg, kom og se.