Valg i Tro og Lys i Norge, Sverige, Danmark og Estland

Til venstre Ann Emmott fra England som ledet valget. Anne - Mette Pleijel Johnsson, Birgitt Aarrestad, Helga Mosland Raen, Kirsten Jørgensen og Dag Pagander. Gudrun Klingsheim var ikke tilstede.

Tro og Lys - bevegelsen i Norge, Sverige, Danmark og Estland var samlet til provinsmøte på Magleås i København fra 6-8 oktober. På møtet var det valg av ledere i Nordlysprovinsen. Birgitt Aarrestad, fra Ås (Norge) ble valgt til provinskoordinator. Helga Mosland Raen (gjenvalg) og Gudrun Klingsheim fra Nedre Eiker ble valgt til koordinatorer for Norge.
Kirsten Jørgensen ble gjenvalgt som koordinator for Danmark, Anne - Mette Pleijel Johnsson ble gjenvalgt som koordinator for Sverige. Marie Sild ble ny koordiantor for Estland.  Dag Pagander fra Ski, Norge fortsetter som kasserer for provinsen. 

Aslaug Espe 10.10.2017