Inspirasjonshelg på Solsetra 2-4 mars 2018

10 av 12 Tro og Lys-grupper var representert.

På fredagskvelden ble vi litt kjent med hverandres grupper og en gruppe delte tanker rundt ordet fellesskap og hvordan vi kan synliggjøre betydningen av fellesskap: f.eks. en menneskelenke og et garnnøste som går på kryss og tvers i ringen og binder oss sammen!

En representant fra en annen gruppe delte tanker om kjærlighet, se hvor de elsker hverandre. og understreket blant annet at kjærligheten er en frukt av Guds kjærlighet til oss.

Lørdag var det årsmøte.

Nyheter
Gruppen i Bø er blitt medlem i Tro og Lys - bevegelsen
Gruppen i Lyngdal har begynt en prøveperiode

Framtidige møter
Generalforsamlingen for den internasjonale Tro og Lys - bevegelsen finner sted

06.07-14.7.2019. Helga Mosland Raen og biskop Stein Reinertsen blir utsendinger fra Norge.

Inspirasjonshelg 2019 på Solsetra 15.-17.mars

Sommersamling 2020 på Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland, 2.-5.juli

Sommersamling 2017 på folkehøyskolen Sørlandet

Tro og Lys-gruppene i Norge hadde sommersamling på Sørlandet folkehøyskole 6-9 juli 2017.
Til sammen deltok ca 100 personer fra 8 av de 12 gruppene. Det kom en gjest fra Danmark og to fra Sverige. 

Programmet var variert: felles bønn morgen og kveld, solidaritetsbasar der inntekten gikk til Tro og Lys - grupper rundt om i verden, besøk til Flakk gård med piknik og Tro og Lys - leker. Det var bibeltimer daglig med Kathrine Tallaksen Skjerdal, som er prest i Lillesand - gruppen.

En kveld var det konsert med Tore Thomassen og flere fra Lillesandområdet kom til konserten.

Anne Karin Bjørndalen hadde egen kunstutstilling under samlingen. 

Sommersamlingen ble avsluttet med gudstjeneste i Birkenes kirke. En gruppe fra Tro og Lys gikk i prosesjon inn i kirken og medlemmer fra Tro og Lys deltok aktivt under gudsjenesten, blant annet med dramatisering av teksten om Jesus som stiller stiller stormen- En gudstjeneste der de fleste kjente seg inkludert!

Aslaug Espe 19.11.2017

Jean Vanier tar en kort ferie

Intevju i The Tablet.

Se her

Valg i Tro og Lys i Norge, Sverige, Danmark og Estland

Til venstre Ann Emmott fra England som ledet valget. Anne - Mette Pleijel Johnsson, Birgitt Aarrestad, Helga Mosland Raen, Kirsten Jørgensen og Dag Pagander. Gudrun Klingsheim var ikke tilstede.

Tro og Lys - bevegelsen i Norge, Sverige, Danmark og Estland var samlet til provinsmøte på Magleås i København fra 6-8 oktober. På møtet var det valg av ledere i Nordlysprovinsen. Birgitt Aarrestad, fra Ås (Norge) ble valgt til provinskoordinator. Helga Mosland Raen (gjenvalg) og Gudrun Klingsheim fra Nedre Eiker ble valgt til koordinatorer for Norge.
Kirsten Jørgensen ble gjenvalgt som koordinator for Danmark, Anne - Mette Pleijel Johnsson ble gjenvalgt som koordinator for Sverige. Marie Sild ble ny koordiantor for Estland.  Dag Pagander fra Ski, Norge fortsetter som kasserer for provinsen. 

Aslaug Espe 10.10.2017