Kongsvinger: Tro og Lys i 10 år

Trygve Meldalen med temalapper for bønnen – noe som er brukt med hell under mange av gudstjenestene i Tro og Lys-gruppa i Kongsvinger
Foto: Per Håkon Pettersen

I ti år har Tro og Lys - fellesskapet vært en religiøs og sosial møteplass for funksjonshemmede.

– Her har vi stor takhøyde og null prestasjonspress. Psykisk utviklingshemmede har andre forutsetninger og en helt annen tilnærming til mange ting enn andre. Vi ønsker å dele opplevelser og feire religiøsiteten gjennom gudstjeneste, men på en litt annen måte enn den tradisjonelle, forteller Trygve Meldalen, som har vært leder for den lokale Tro og Lys - gruppa de siste årene etter at Arne Ugedal ga seg i 2013.

– På hvilken måte?
– For eksempel dette med å utlevere seg selv. Alle har vi et behov for å bli sett, også denne gruppen. Men for mange her føles det litt «farlig» og ukomfortabelt å gi for mye av seg selv, og det skal de få bestemme helt selv. Grensene er deres egne, og slik skal det naturligvis være.

En fredag i måneden møtes Tro og Lys-gruppa til gudstjeneste – oftest i Metodistkirken, men hvert halvår bruker de også Vinger kirke. Antall deltakere ligger på rundt 15–16 hver gang.

Felleskirkelig tilbud
– Dette er et felleskirkelig tilbud, og vi prøver å bruke bibelsteder til å relatere mot hverdagssituasjoner som deltakerne kan kjenne seg igjen i. Sang er også en viktig del av gudstjenestene, forklarer Meldalen, som har med seg fire-fem andre frivillige til å organisere og gjennomføre aktiviteten.

Egne bønnekort er laget for at deltakerne kan få påvirke hvilke temaer som tas opp i prekenen. Disse kan leveres inn både anonymt eller åpent.

– Jeg er opptatt av den ordløse bønnen, det som ikke nødvendigvis blir uttrykt verbalt. Vi forsøker å legge til rette for meditasjon og taus bønn også. Rammen er slik at jeg føler vi kommer nærmere innpå hverandre enn man kanskje gjør i en tradisjonell gudstjeneste.

Hver sommer reiser også flere på sommersamling en snau uke på Birkeland folkehøyskole på Sørlandet. Da får de treffe andre Tro og Lys - deltakere fra hele landet. 

Og det sosiale har en selvsagt plass når gruppa treffes.

– Vi har kirkekaffe i forbindelse med gudstjenestene, og samles dessuten til et felles måltid. 

Bakgrunn
Tro og Lys er basert på overbevisningen om at enhver funksjonshemmet er et fullverdig menneske, med rettigheter som alle andre.

Framfor alt gjelder dette rettigheter til å bli elsket, akseptert og respektert for sin egen skyld og for sine valg. Det gjelder også retten til all nødvendig hjelp for å utvikles åndelig så vel som menneskelig, til tross for utviklingshemmingen.

Tro og Lys tror at mennesker som er svake og funksjonshemmede kan bli en kilde til enhet i samfunnet og i kirken, og også mellom kirken og nasjonene.

Tro og Lys startet opprinnelig som en katolsk bevegelse for mer enn 50 år siden, men er i dag et tverrkirkelig fellesskap med mer enn 1500 grupper over hele verden.

Gudstjenester
Her i Metodistkirken i Kongsvinger foregår de fleste av samlingene og gudstjenestene Trygve Meldalen og de andre i Tro og Lys - gruppa inviterer til hver måned.

Fra avisa Glåmdalen ved Per Håkon Pettersen

 

 

 

Inspirasjonshelg på Solsetra 2-4 mars 2018

10 av 12 Tro og Lys-grupper var representert.

På fredagskvelden ble vi litt kjent med hverandres grupper og en gruppe delte tanker rundt ordet fellesskap og hvordan vi kan synliggjøre betydningen av fellesskap: f.eks. en menneskelenke og et garnnøste som går på kryss og tvers i ringen og binder oss sammen!

En representant fra en annen gruppe delte tanker om kjærlighet, se hvor de elsker hverandre. og understreket blant annet at kjærligheten er en frukt av Guds kjærlighet til oss.

Lørdag var det årsmøte.

Nyheter
Gruppen i Bø er blitt medlem i Tro og Lys - bevegelsen
Gruppen i Lyngdal har begynt en prøveperiode

Framtidige møter
Generalforsamlingen for den internasjonale Tro og Lys - bevegelsen finner sted

06.07-14.7.2019. Helga Mosland Raen og biskop Stein Reinertsen blir utsendinger fra Norge.

Inspirasjonshelg 2019 på Solsetra 15.-17.mars

Sommersamling 2020 på Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland, 2.-5.juli

Sommersamling 2017 på folkehøyskolen Sørlandet

Tro og Lys-gruppene i Norge hadde sommersamling på Sørlandet folkehøyskole 6-9 juli 2017.
Til sammen deltok ca 100 personer fra 8 av de 12 gruppene. Det kom en gjest fra Danmark og to fra Sverige. 

Programmet var variert: felles bønn morgen og kveld, solidaritetsbasar der inntekten gikk til Tro og Lys - grupper rundt om i verden, besøk til Flakk gård med piknik og Tro og Lys - leker. Det var bibeltimer daglig med Kathrine Tallaksen Skjerdal, som er prest i Lillesand - gruppen.

En kveld var det konsert med Tore Thomassen og flere fra Lillesandområdet kom til konserten.

Anne Karin Bjørndalen hadde egen kunstutstilling under samlingen. 

Sommersamlingen ble avsluttet med gudstjeneste i Birkenes kirke. En gruppe fra Tro og Lys gikk i prosesjon inn i kirken og medlemmer fra Tro og Lys deltok aktivt under gudsjenesten, blant annet med dramatisering av teksten om Jesus som stiller stiller stormen- En gudstjeneste der de fleste kjente seg inkludert!

Aslaug Espe 19.11.2017

Jean Vanier tar en kort ferie

Intevju i The Tablet.

Se her

Valg i Tro og Lys i Norge, Sverige, Danmark og Estland

Til venstre Ann Emmott fra England som ledet valget. Anne - Mette Pleijel Johnsson, Birgitt Aarrestad, Helga Mosland Raen, Kirsten Jørgensen og Dag Pagander. Gudrun Klingsheim var ikke tilstede.

Tro og Lys - bevegelsen i Norge, Sverige, Danmark og Estland var samlet til provinsmøte på Magleås i København fra 6-8 oktober. På møtet var det valg av ledere i Nordlysprovinsen. Birgitt Aarrestad, fra Ås (Norge) ble valgt til provinskoordinator. Helga Mosland Raen (gjenvalg) og Gudrun Klingsheim fra Nedre Eiker ble valgt til koordinatorer for Norge.
Kirsten Jørgensen ble gjenvalgt som koordinator for Danmark, Anne - Mette Pleijel Johnsson ble gjenvalgt som koordinator for Sverige. Marie Sild ble ny koordiantor for Estland.  Dag Pagander fra Ski, Norge fortsetter som kasserer for provinsen. 

Aslaug Espe 10.10.2017