Sommersamling 2017 på folkehøyskolen Sørlandet

Tro og Lys-gruppene i Norge hadde sommersamling på Sørlandet folkehøyskole 6-9 juli 2017.
Til sammen deltok ca 100 personer fra 8 av de 12 gruppene. Det kom en gjest fra Danmark og to fra Sverige. 

Programmet var variert: felles bønn morgen og kveld, solidaritetsbasar der inntekten gikk til Tro og Lys - grupper rundt om i verden, besøk til Flakk gård med piknik og Tro og Lys - leker. Det var bibeltimer daglig med Kathrine Tallaksen Skjerdal, som er prest i Lillesand - gruppen.

En kveld var det konsert med Tore Thomassen og flere fra Lillesandområdet kom til konserten.

Anne Karin Bjørndalen hadde egen kunstutstilling under samlingen. 

Sommersamlingen ble avsluttet med gudstjeneste i Birkenes kirke. En gruppe fra Tro og Lys gikk i prosesjon inn i kirken og medlemmer fra Tro og Lys deltok aktivt under gudsjenesten, blant annet med dramatisering av teksten om Jesus som stiller stiller stormen- En gudstjeneste der de fleste kjente seg inkludert!

Aslaug Espe 19.11.2017

Jean Vanier tar en kort ferie

Intevju i The Tablet.

Se her

Valg i Tro og Lys i Norge, Sverige, Danmark og Estland

Til venstre Ann Emmott fra England som ledet valget. Anne - Mette Pleijel Johnsson, Birgitt Aarrestad, Helga Mosland Raen, Kirsten Jørgensen og Dag Pagander. Gudrun Klingsheim var ikke tilstede.

Tro og Lys - bevegelsen i Norge, Sverige, Danmark og Estland var samlet til provinsmøte på Magleås i København fra 6-8 oktober. På møtet var det valg av ledere i Nordlysprovinsen. Birgitt Aarrestad, fra Ås (Norge) ble valgt til provinskoordinator. Helga Mosland Raen (gjenvalg) og Gudrun Klingsheim fra Nedre Eiker ble valgt til koordinatorer for Norge.
Kirsten Jørgensen ble gjenvalgt som koordinator for Danmark, Anne - Mette Pleijel Johnsson ble gjenvalgt som koordinator for Sverige. Marie Sild ble ny koordiantor for Estland.  Dag Pagander fra Ski, Norge fortsetter som kasserer for provinsen. 

Aslaug Espe 10.10.2017