Gudstjeneste

Vakker gudstjeneste i Oslo domkirke for å minnes Jean Vanier.
Vi gikk i prosesjon inn i kirken og bar inn sentrale symboler for Tro og Lys - bevegelsen og l'Arche: Båten der det er plass til alle, et vennskapsikon, et 'mislykket kar', vaskevannsfat, mugge og håndkle for å minnes at Jesus vasket disiplenes føtter og oppfordret oss til å gjøre det samme, et stort lys, som minner oss om at Jesus er det store lyset og vi er små lys. Mange deltok (ca.150). Gudstjenesten ble ledet av Erling Pettersen, biskop em. og domprost Anne-May Grasaas. Dessuten deltok biskop Stein Reinertsen og sogneprest i St.Olav katolske kirke Pål Bratbak. Erling Pettersen, som ved flere anledninger har invitert Jean Vanier til Norge, innledet engasjerende og personlig om Jean Vaniers betydning i kirken, og Stein Reinertsen holdt en kort og engasjerende preken.
Det var tekstlesninger, sanger med tegn og Taizesang.
Under forbønnsdelen gikk vi frem til de 3 lysglobene i kirken og tente lys til vakker orgelmusikk av Kåre Nordstoga.

Takk til domprost Anne-May Grasaas som gjorde det mulig for oss å feire denne gudstjenesten i Oslo domkirke! Takk til alle som kom!

Hjertets tenker

Les biskop em. Erling Pettersens ord om hvem Jean Vanier var og hvilken betydning han har i kirken

Minnegudstjeneste i Oslo domkirke 05.06.2019

Stein Reinertsens preken

Preken under minnegudstjeneste for Jean Vanier i Oslo domkirke 05.06.2019

 • Oslo domkirke

  Erling Pettersen (biskop em.) ledet gudstjenesten og fortalte personlig og engasjert om Jean Vanier og hans betydning for kirken

 • Prosesjon inn i kirken

 • Vi bærer inn viktige symboler for Tro og Lys og l'Arche

 • Fanen til Tro og Lys var med

 • Tro og Lys båten - i båten er det plass til alle

 • Vennskaps-ikon - vennskap er viktig - domprost Anne-May Grasaas holder ikonet.

 • Bruk av tegn til sanger Britt Dahl og Aslaug Espe

 • Biskop Stein Reinertsen hadde en flott preken

 • Renate Larsen Samuelsen fra Modum hjalp prester og biskoper med å velsigne alle i kirken

Jean Vaniers begravelse

 

 

 

 


Requiemmessen for Jean Vanier kan sees her

Jean Vanier er død

En kjær venn, grunnlegger og veiviser er død.

Han var grunnlegger av L' Arche (Arken), en internasjonal sammenslutning av bofellesskap hvor mennesker med utviklingshemning og andre lever og arbeider sammen.

L'Arche inspirerte blant annet opprettelsen av Mariahuset i Oslo, som Wera Sæther og Bodil Sødal tok initiativ til i 1975.

Vanier var medgrunnlegger av Tro og Lys - bevegelsen (Faith and Light), en bevegelse som arbeider for at mennesker med utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.

Tro og Lys finnes siden begynnelsen av 90-tallet også i Norge, grunnlagt på Jean Vaniers invitasjon av Aslaug Espe og en gruppe foreldre med utviklingshemmede barn.

Jean Vanier ble født i 1928 og døde 7 mai 2019 og ble 90 år gammel.