Jean Vanier's '10 rules for life to become more human'

10 trinn for å bli mer menneskelig! Tekst + video lenger ned på siden. Lytt til Jean Vaniers tanker

Inn i Jesu mysterium av Jean Vanier

 

Se fin omtale av Jean Vaniers bok om Johannes-evangeliet

Jean Vanier: 10 leveregler

 

Hør Jean Vanier på YouTube

Intervju med Jean Vanier

 

SE VIDEO HER

Om Jean Vanier

 

For å se filmen trykk her

Jean Vaniers brev mars 2017

Om å være på vei mot påske

Intervju med Jean Vanier desember 2015

Se intervju med Jean Vanier her

Jean Vanier: om å være menneske

 

Tanker av Jean Vanier om å være menneske, sant menneske

Lytt til intervju med Jean Vanier: The Wisdom of Tenderness

 

Klikk her

Møt vondskap med håp og tro

Jean Vanier - grunnleggeren av l'Arche - bevegelsen og Tro og Lys - bevegelsen

På denne søndagen, som mange har brukt til bønn og ettertanke, deler grunnleggeren av l’Arche og Tro og Lys, sitt budskap om håp og tro med oss for å kunne møte vondskapen i verden.

I møte med det helt ubegripleige, er min bønn en 87 år gammel manns bønn : Jeg ber om hjelp til daglig å leve det jeg skal leve. Som mange andre er jeg rystet over det som skjedde i Paris fredag kveld den 13 november.

Vi står nå overfor en situasjon som er svært kompleks og der alt kan skje. Vi er vant til å leve mesteparten av tida i en lykketilstand, der vi antar at alt vil gå bra. Men alt går ikke bra. Splittelsen øker i hele verden.

Vi kjenner til dramatiske hendelser i Midtøsten, nå er volden utenfor vår egen dør. Vi må stå i mot vondskapens krefter som aldri før. Det vi opplever nå er radikalt nytt. Dette overgår alt det vi kunne forestille oss om konflikter, lov og rett. Denne gangen foregår krigen i menneskets indre og vår frykt er legitim.

I denne vanskelige tiden er jeg overbevist om at Jesus er midt i blant oss. Han sier til oss at vi ikke skal være redde. Det vonde er rundt oss. Det er helt klart. Men Jesus lever. Jesus er sterkere enn det vonde og han vil alltid være ved vår side. Han er fredsfyrsten som profeten Jesaja forkynte.

I møte med lidelsen er det viktig at vi er oppreiste menn og kvinner, at vi tror på Guds ord og elsker ham med hele vårt hjerte.

Når klokkene ringer for våre døde, nærer Paulus’ brev til filipperne min bønn.
Vi må ikke glemme at vi er kalt til å være ett, at Jesus ble menneske for å frelse hele menneskeheten.

Det dreier seg ikke om å leve i en drømmeverden, men kanskje kan det som nå skjer utfordre oss til ydmykt å følge Jesus, gjennom å vise små tegn på kjærlighet og tilgivelse. Vi kan begynne med å gjøre det i hverdagen vår, gjennom å bli mer tilstede overfor andre.
Slik at vi sammen kan stå oppreist.

Oversatt fra fransk av Aslaug Espe

Publisert i det franske tidskriftet Pèlerin (Pilegrim) 15 november 2015