Gerd Grønvold Saue døde 22 juni 2022, 92 år gammel

Gerd og Gro Elisabeth på Vidaråsen 17 mai 2014

Gerd Grønvold Saue, mannen Oddmund og datteren Gro Elisabeth var gode støttespillere da vi startet den første Tro og Lys - gruppa i Follo i 1990. Familien deltok i Follgruppa i mange år.
Gerd var forfatter og skrev flere bøker. Hun skrev også salmer. Hun gav salmen Jesus hører når vi synger til Follogruppa. 

Gerd døde 22.06.2022 etter lang tids sykdom. Begravelsen fant sted i Lovisenberg kirke 4 juli 2022.


Takk til Gerd, Oddmund og Gro!

2022-07-08_Lillesands-Posten_TRO_og_LYS -50 års 2021 feiring

Fin artikkel gjengitt med tillatelse fra Lillesands-Posten!

Adventsvisitt utenfor boliger i Modum og Lillesand

Til glede for alle som ikke kan møtes til Tro og Lys- samling (Modumgruppen).

Se her

Filmet av Marie Rud

Adventsvisitt utenfor boliger i Lillesand

I dag tror jeg sannelig koronaen har brakt velsignelse med seg for oss i Tro og Lys-gruppa i Lillesand.

Vanlig Tro og Lys-samling kunne vi nemlig ikke ha i dag, - dermed dro ledergruppa – godt forsterka med Tore Thomassen og Kathrine Prest - på visitt til boligene for å ha «utemøte».

Vi tente fakler og kom togende inn på plassen til «Jeg gikk meg over sjø og land..». Så gikk det slag i slag, - med tenning av 2 adventslys – elektriske sånn – med Jesus plassert midt i granbarkransen. Han er sentrum i adventstida også.

Så fulgte øving på kjente julesanger, solo med Tore Thomassen, godt hjulpet av forsamlinga, og deretter slapp presten til med sin julefortelling om hyrdene som var de første som fikk «Gladbudskapet». Til sist ble det «Deilig er jorden» og velsignelse. Nei, ikke helt til slutt forresten, - det var gavene, cellofaninnpakka julestjerne, sjokoladenisser, pepperkaker og korthilsen fra Tro og Lys. Meget populært!

Gjett om det var stas å bli møtt med: «Dette har vi gleda oss til!»

Og trolig takket alle i gruppen for oppholdsværet Gud gav oss.

Helga Mosland Raen

Vårt Land 25.05.2020