Invitasjon til sommersamling for Tro og Lys - bevegelsen på Folkehøyskolen Sørlandet 02 - 05 juli 2020

Se egen innbydelse nedenfor.

Tro og Lys innbydelse 2020

Her er invitasjon til sommersamling på Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland, 2 - 5 juli 2020