En Tro og Lys - gruppe vokser fram

I august 1990 fikk Aslaug Espe et brev fra Jean Vanier, som er en av medgrunnleggerne av Tro og Lys - bevegelsen sammen med spesialpedagogen Marie - Helene Mathieu.

I brevet spør Jean Vanier Aslaug om hun vil komme til Lourdes i 1991, sammen med familien sin og noen andre, slik at de til sammen ville utgjøre en Tro og Lys - gruppe.

Den internasjonale Tro og Lys - bevegelsen var på dette tidspunkt allerede i gang med å planlegge en internasjonal pilegrimsreise til Lourdes, en valfartsby i Frankrike, for å markere 20 års jubileumet for bevegelsen påsken 1991.

I Norge hadde en gruppe mennesker i mange år møttes regelmessig for å snakke om muligheten for å starte en Tro og Lys - gruppe i Follo - området og be for dette. Men gruppen kom aldri i gang med å gjøre noe konkret.

Det konkrete spørsmålet fra Jean Vanier førte til handling. Aslaug begynte å kontakte foreldre til utviklingshemmede, venner og prester innenfor Den norske kirke og Den katolske kirke.

Vi klarte ikke å samle en større gruppe mennesker som kunne dra sammen til Lourdes påsken 1991, men vi hadde likevel fått et ja fra flere mennesker. De kunne ikke bli med på pilegrimsreise, men de ville være med å starte en Tro og Lys-gruppe.

I mai 1990 hadde vi vårt første styremøte, et slags stiftelsesmøte. De som deltok og senere ble med i styret var: Oddmund Saue (forelder), prestene Karl Gervin (Den norske kirke), Brian McNeill (Den katolske kirke), Åsmund Bjørnstad og  Aslaug Espe. Vi ble enige om å ha vårt første Tro og Lys - møte første søndag i advent 1990 i Ski nye kirke.

De som dro til Lourdes i 1991 var en liten familie: Kristin Espe Bjørnstad, Therese Espe Bjørnstad, Åsmund Bjørnstad og Aslaug Espe. Pilegrimsturen gav inspirasjon til å fortsette arbeidet i Tro og Lys-gruppen. 

 18.02.2020  Aslaug Espe