Vakre bilder av Jean Vanier

Klikk på denne linken

Intervju med St Josephsøster Sue Mosteller etter Jean Vaniers død

Lytt til radiointervjuet med Sue Moseteller, st. Josephsøster som levde i l'Arche- fellesskapet Daybreak i Canada.

Hun ledet en Tro og fellesskap - retrett I Norge. 

En venn, veiviser og inspirator er død

Jean Vanier taler på en retrett. Aslaug Espe oversetter til norsk.

Jean Vanier døde tidlig tirsdag 07.05.2019.

En stor åndelig inspirator, veiviser og venn har gått bort. Han var med oss helt til det siste.

For en uke siden sendte han en hilsen der han beskrev hvordan han hadde det, at han hadde vansker med å snakke, var sengeliggende og måtte ha sekretærhjelp for å kunne sende en siste hilsen. Han skrev:

Jeg kjenner en dyp fred og tillit. Jeg vet ikke hvordan det vil gå, men Gud er god og uansett hva som skjer, så vil det være til det beste.

Vi tilhører en fantastisk familie.
Jeg hilser dere alle og takker Gud for hver enkelt av dere.

Jean Vanier ble født i 1928, er opprinnelig kanadier og sønn av en tidligere general - guvernør. Det så lenge ut til at han skulle komme til å gå i sin fars fotspor. Da han var 13 år gammel, begynte han på det engelske Royal Naval College i Dartmouth i Canada og var offiser både på engelske og kanadiske skip. Første gang Jean Vanier kom til Norge var i 1946. Da kom han til Oslo som marineoffiser og besøkte blant annet til St. Olav kirke.

Men Gud viste ham en annen vei. Inspirert av dominikanerpater Thomas Philippe, som var prest ved en institusjon for mennesker med psykisk utviklingshemning, begynte Jean Vanier å besøke institusjoner i Paris-området. På en institusjon møtte han Philippe Seux og Raphael Simi. Det han så og hørte i institusjonen bare bekreftet hans nye kall. Han kjøpte hus i landsbyen Trosly – Breuil og i 1964 begynte han, noen få medarbeidere å leve sammen med Philippe Seux og Raphael Simi, som hadde flyttet ut fra det psykiatriske sykehuset. Slik oppstod det første Arken – fellesskapet (l’ Arche). Etterhvert vokste det frem flere husfellesskap i samme landsby, andre steder i Frankrike og etter hvert internasjonalt.

Senere har Jean Vanier vært på besøk i Norge og Skandinavia mange ganger, ikke som militær, men som fredsskaper! Hans hovedbudskap er forsoning og fred, enhet mellom kristne og fellesskap som inkluderer alle, også de svakeste.  

Han har ledet retretter og holdt foredrag og delt sine livs- og troserfaringer fra livet med mennesker med psykisk utviklingshemning. Han holdt åpningsforedraget på kirkemøtet for Den norske kirke i Trondheim i 1999. Han var en av hovedtalerne på Kirke 2002 på Exporama Senteret i Skjetten og talte på et åpent møte i St Olav kirke og St. Hallvard kirke i Oslo. Han har ledet mange retretter i Norge, blant annet i Bergen, Lillehammer, Ås (Akershus) og på Lia gård, i tillegg til nabolandene Sverige og Danmark.

I 1971 grunnla Vanier den felleskristne Tro og Lys – bevegelsen sammen med spesialpedagogen Marie – Hélène Mathieu. Bevegelsen arbeider for at mennesker med utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.
Tro og Lys - bevegelsen kom til Norge i 1990. Da begynte den første gruppen i Follo. I dag har vi 12 grupper rundt om i landet.

Han har skrevet mange bøker og noen er utgitt på norsk. St Olav forlag utga i 1999 boken: Jeg møter Jesus - min Bibel til å lese og fargelegge.

Verbum forlag utga i 2003 boken Den brutte kroppen.

Høsten 2018 kom boken Betraktninger over Johannesevangeliet  Inn i Jesu mysterium på St Olav forlag. 

Jean Vanier har vært en viktig veiviser. Jeg møtte ham da jeg var vel 20 år. Etter møtet med denne mannen ble livet forandret. Jeg fant gradvis min plass og ble engasjert i arbeid blant mennesker med utviklingshemning. De ble mitt «folk».

I dag kjenner jeg sorg, men samtidig stor takknemlighet for alt Jean Vanier har gitt meg og vist meg.

Hvil i fred kjære venn, veiviser og inspirator!

Aslaug Espe

Vårt Land: Jean Vanier

Les om Jean Vaniers død i Vårt Land

Om Jean Vanier på Youtube

Se også

Merci Jean

Jean Vaniers budskap

Les om Jean Vanier her