Lysfesten i Tro og Lys

Hvorfor ble kyndelsmesse, Herrens Fremstilling i tempelet eller Maria lysmesse, også festen for Tro og Lys - fellesskapene?
Som navnet antyder, knytter Tro og Lys - gruppenes oppgave og kall oss til den liturgiske feiringen av Herrens fremstilling i tempelet. Lys har alltid vært et uttrykk for tro i kirken.

Nesten helt spontant ble festen for Herrens fremstilling i tempelet 2. februar også festen for Tro og Lys.
På denne dagen hilste den gamle mannen Simon, Jesus som verdens lys.
Lysprosesjon er en markering av fellesskapet som er viktig for alle i
Tro og Lys - bevegelsen.