Hanne Moen og Aslaug Espe leser på Hurdal Verk Folkehøyskole, juni 2013

I juni 2013 var Hanne Moen og Aslaug Espe invitert til å delta på en familieleir på Hurdal Verk Folkehøyskole for å lese fra boka Akkurat fin nok, skrevet av Aslaug Espe. Tema for samlingen var Du er unik. Det var en familieleir fra tordag til søndag der utviklingshemmede, familie og venner deltok. Fredag kveld leste Hanne og Aslaug. Etterpå var det salg av boka med signering av Hanne og Aslaug.

Kirkemøte 2012 (Den norske kirke) i Tønsberg

Lene Feldberg,
Johannes Leirgul,
Petter Olsen Heier

Tro og Lys ble invitert til å delta på åpningsgudstjenesten under årets kirkemøte i Tønsberg i april. De som deltok var Johannes Leirgul, Ole Herman Winnem, Peter Olsen Heien, 
Turid Elisabeth Leirgul (mor til Johannes), Tone Elisabeth Felberg og datteren Lene Felberg.
Alle tilhører Follo - gruppen. 
Offergaven i forbindelse med gudstjenesten gikk til Tro og Lys - bevegelsen.
Det kom inn 17024 kr !

Tro og Lys - festen - lysfesten 2. februar 2012, Modumgruppen

Tro og Lys - festen - lysfesten 2. februar 2012, Modumgruppen

Tro og Lys - festen - lysfesten 2. februar 2012, Modumgruppen

Tro og Lys - festen - lysfesten 2. februar 2012, Modumgruppen

Tro og Lys - festen - lysfesten 2. februar 2012, Modumgruppen

Glimt fra feiringen på Gjennestad i Norge

Til sammen 78 deltok på sommersamlingen. Det var to gjester fra Danmark, Marie Storm og Jim Stendal. Slik beskriver Ole Herman Winnem hvordan han opplevde samlingen i Norge: Gjennom bibeltimer, gruppemøter, sang og aktiviteter fikk vi oppleve mange sider ved det å være en kristen pilgrim på vei til himmelen. I møtesalen dannet skifersteiner en pilegrimsvei.  På sidene av denne veien var det torv og her ble det plassert blomster ,lys og  ikoner. Fredag var det pilgrimsvandring i Borre.  Vi startet i Borre middelalderkirke før vi vandret i nasjonalparken ved Borrehaugene.  Der hadde vi mange stasjoner under vår vandring hvor vi kunne få næring for kropp og sjel.  Dette er en pilgrimsvandring som mange av oss vil huske i lang tid framover.  Vi hadde håpet og bedt om fint vær denne dagen, men det regnet mesteparten av den tiden vi gikk ute.  Vår vandring i livet er ikke bare i solskinn. På kveldssamlingene ble vi bedre kjent med Frans av Asissis.  Det ble også satt av tid til underholdning.  Glede og latter var en naturlig del fellesskapet vårt på Gjennestad. Søndag var vi samlet til gudstjeneste i Skjee kirke. Kirken var nesten full  - det deltok mange fra menigheten i tillegg til oss som kom fra Gjennestad. Det ble en veldig fin gudstjeneste.  
Britt Dahl sendte også noen ord om samlingen: Pilegrimsvandringen ved Borrehaugene i øsende regnvær vil nok bli husket. Likeså bomben i Oslo og Utøya-tragedien som preget lørdagen hos oss. På rommene ble vi møtt av en hilsen: FOR PILEGRIMER HAR SKJELL ALLTID VÆRT ET NYTTIG HJELPEMIDDEL FOR Å KUNNE DRIKKE VANN UNDER DEN SLITSOMME PILEGRIMSFERDEN. JESUS SIER AT HAN VIL GI OSS LEVENDE VANN, SLIK AT VI ALDRI BEHØVER Å TØRSTE MER. BE OM AT VI PÅ SOMMERSAMLINGEN MÅ ÅPNE OSS SOM ET SKJELL, FOR DENNE KILDEN.  

40 års feiring i Sverige

Møtet ble holdt i Vadstena, et nydelig sted og 73 deltakere! Mye liv, musikk, stillhet og mange hyggelige og vennlige mennesker. Britt Dahl og Marianne Skinstad fra Modumgruppen representerte Norge. En inspirerende feiring som viser kraften i de svenske Tro og Lys – gruppene. Kanskje kommer det en ny gruppe i Nord – Sverige etter hvert?    
Vi spiller på Marimba, musikkinstrumenter fra Zimbabwe. Instrumentene er en gave fra en kommunal musikkskole i Halden til Floby - gruppen utenfor Gøteborg.  
Biskop Anders Arborelius kom og feiret messe med Tro og Lys i Birgittasøstrenes kapell. 

Århus - gruppen legges ned

Siden sorg og glede ikke kan skilles i Tro og Lys – bevegelsen, vil jeg også dele med dere at Århus - gruppen ikke vil fortsette som Tro og Lys – gruppe. Kirsten Jørgensen har i mange år forsøkt å skape nytt liv i gruppen, og gjøre den mer åpen overfor nye mennesker, men dette har dessverre ikke lykkes. Gruppen bestod den siste tiden av 6 deltakere.  Jeg dro til Århus i juni for å hjelpe Kirsten med å markere en avslutning.  Kirsten, som startet gruppen og som har ledet den i 16 år, må nå bruke tid og energi på å forsøke å få i gang nye grupper.  Vi takker Maria, Hansi, Paul og alle de andre som har vært med i gruppen for deres innsats for Tro og Lys i Århus!      

40 års feiring i Danmark

40 – års markeringen i Danmark
Tro og Lys hadde sitt jubileum på Magleås utenfor København, et utrolig vakkert sted. Berit Keszei fra Gøteborg og Aslaug Espe deltok på samlingen. Til sammen deltok ca 17 personer. 
Programmet bestod blant annet av pilegrimsvandring, sakral dans, presentasjon av hvprdan Tro og Lys startet, messefeiring og selvsagt et stor bursdagskake!

 

 

En annerledes bokkafe

Hanne Moen og Aslaug Espe leste fra boka Akkurat fin nok på Galleri Vera i Drøbak. Les artikkel i Sommermagasinet 2011.

Tro og Lys får Brobyggerprisen 13 mars 2010

Gro Elisabet Saue og Aslaug Espe mottar Brobyggerprisen 13 mara 2010

Norske kirkeakademier tildeler årets Brobyggerpris til organisasjonen Tro og Lys. I begrunnelsen for tildelingen heter det: - Organisasjonens virksomhet understreker alle menneskers verd og rett til medvirkning og trosutøvelse - uavhengig av bakgrunn og prestasjonsevne. Dette er spesielt viktig i en tid da samfunnet i økende grad preges av konkurranse og jakten på det perfekte.
Prisen overrekkes til Tro og Lys 13. mars under Norske kirkeakademiers årsmøte på Gran på Hadeland. Norske kirkeakademier (NKA) har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til personer eller institusjoner /organisasjoner som har bidratt til økt forståelse, kontakt og dialog mellom ulike grupper i kirke-, kultur- og samfunnsliv.

Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse for mennesker med utviklingshemning, deres familier og venner. Organisasjonen arbeider for at utviklingshemmede og deres pårørende skal finne sin plass i kirke og samfunn.

Tro og Lys begynte som en katolsk bevegelse, og den første gruppa startet i Frankrike i 1971. Etter hvert har bevegelsen spredt seg til mange land, og er blitt en økumenisk bevegelse. I dag finnes det rundt 1600 grupper i 91 land.

I Norge tok katolikken Aslaug Espe initiativ til den første Tro og Lys-gruppen i 1990. Nå finnes det 11 lokale grupper her i landet. Det er både lutheranere, katolikker, pinsevenner og metodister med i arbeidet, og noen uten kirketilhørighet.

 

 

 

 

Generalforsamling 2008

Det har vært Generalforsamling  for Tro og Lys i Lourdes i Syd-Frankrike, 11-18.oktober 2008. Ca. 150 personer fra 80 land var samlet en hel uke. Oppgaven for denne samlingen var å bli kjent med og stemme over forslaget til NY STRUKTUR, som en komité hadde arbeidet med siden siste samling i Madrid i septemeber 08.  Hvert land og hver sone har vært med på prosessen i løpet av disse årene.  Det endelige resultatet ble lagt fram av Claude Gravel fra USA. Ny verdens-komité ble valgt, og en internasjonal koordinater, med internasjonale vise-koordinatorer som skal fordele landene mellom seg for videre veiledning. President for bevegelsen ble Henri Major fra Canada. Han har ledet arbeidet med den nye strukturen. I sitt nye styre har han Yves-Bertin Hirwa fra Rwanda, Roy Moussalli fra Syria, Denise og Claude Gravel fra Canada.
Ghislain du Chené, Frankrike, ble internasjonal koordinator.

 

Fordypningdag 25 august 2008 i Oslo

Temaet var: Hvordan skape respekt og toleranse?
I alt 17 deltakere var samlet fra kl. 9,30 til 18. Evy Baustad innledet og ledet samtalen. Deltakerne delte sine erfaringer fra livet i gruppene.
Dette ble riktig en deledag hvor vi fikk gi og ta i mot fra den rike erfaringen som den enkelte hadde. Mange ideer ble gitt videre. Og livet i den enkelte gruppe fikk vi gode innblikk i.

 

Markering av at Tro og Lys er 15 år, 4 februar 2006

Lørdag 4 februar 2006 feiret det norske grenen av Tro og Lys  sin 15 – årsdag. Festen ble feiret i Ås Arbeidskirke i Akershus. Ca 100 deltok fra de ulike Tro og Lys – gruppene. Lederen for Tro og Lys, Britt Dahl, presenterte på en levende måte hvordan Tro og Lys har vokst fram i Norge. Historien var skrevet av Aslaug Espe: om brevet som hun mottok fra Jean Vanier våren 1990 og som førte til oppstart av den første gruppen i desember 1990. Det var mye underholdning, taler, sang og festmåltid.

Mange holdt taler og fortalte hva Tro og Lys betyr for dem som foreldre, venner eller utviklingshemmet. En liten gruppe fra Nordstrand, som i disse dager starter en gruppe i sin menighet, deltok. Dette blir den 6. Tro og Lys – gruppen. Ellers fins grupper i Follo, Lambertseter (Oslo), Åmot i Buskerud, Lillesand og Flekkefjord.

Åsmund Bjørnstad hadde laget jubileumssang som også med enkle ord sammenfattet historien.

Festen ble avsluttet med en økumenisk gudstjeneste ledet av diakon Britt Dahl.

Feiringen var preget av glede og takknemlighet, over å få lov til å tilhøre et fellesskap der alle blir sett og har sin plass.

Aslaug Espe 08.02.2006 til katolsk.no

Jubileumssang til Tro og Lys sin 15 årsdag

  1.       REFRENG

      Tro og Lys er blitt 15 år,
      kom la oss synge for konfirmanten.
      Jubel, takkesang, gråe hår
      Tro og Lys og oss – er sant.

1.   Ver velkomne til festen vår,
      særleg Aslaug som var den første –
      svara ja og begynte å gå
      spurte andre ”kom bli med”.

      REFRENG

2.   Etter første start i Ski
      kom Lambertseter og så Modum,
      Lillesand, Flekkefjord – fleir skal bli,
      Lovar Britt – og så ”lo hun”.    

      REFRENG

3.    La oss tenke på andre land
      med Tro og Lys og gode vener.
      Ceeli fra Skottland og lange Jean
      danse nå og klapp i hender.

      REFRENG

4.    La oss tenke på dei som var
       blant oss før, men nå er hos Gud.
       Lisbeth, Oddmund og Barbara,
       Marianne, Arne Habberstad.

       REFRENG

5.    Gry sin vits om stasjonsmesteren
      og Bjørn Haralds ”kom an ketsjup”,
      Bente som syng om ”Julen på Hawaii”
      og Rolf med sitt muntre munnspel.

      REFRENG

Skrevet av Åsmund Bjørnstad  2006.

Enkel tale på Tro og Lys sin 15 års dag, 2006

På vårparten 1990 satt Jean Vanier i Arken – huset sitt i Frankrike og skrev et brev.

I Norge gikk Aslaug (Espe) og håpet på at hun snart kunne starte ei Tro og Lys – gruppe. Men det passet liksom aldri å begynne…

Men en dag fikk hun et brev. Det var ikke et helt vanlig brev. Det kom fra utlandet. Da hun åpnet det så hun at det var fra Jean Vanier. Han hadde vært med å starte Tro og Lys i Lourdes i Frankrike i 1971 sammen med Marie – Hélène Mathieu. Aslaug møtte Jean Vanier for mange, mange år siden i Frankrike.

Aslaug ble veldig overrasket da hun så hva han skrev. Hun løp til Åsmund. Åsmund er mannen til Aslaug: ”Åsmund, vet du hva Jean Vanier skriver? ”Nei, det vet jeg ikke, men nå blir jeg veldig nysgjerrig” sa Åsmund. ”Hva skriver han”?

Han spør meg om jeg vil starte ei Tro og Lys - gruppe? Blir du med på det? ”Ja”, svarte Åsmund. Aslaug ble kjempeglad for det er ikke alltid Åsmund klarer å svare ja sånn med en gang.

Hvem flere kan bli med? tenkte Aslaug. I mange år hadde hun kjent Gro Elisabet Saue og foreldrene hennes Oddmund Saue og Gerd Grønvold Saue i Ski. Hun ringte og spurte om de ville bli med. De ble kjempeglade. ”Så fint at du vil begynne ei Tro og Lys - gruppe”, sa Oddmund. ”Jeg vil gjerne hjelpe til.”

Gruppa måtte ha et sted å være, helst ei kirke, så Aslaug ringte sognepresten i Ski. Han het Karl Gervin. Han sa også ja. ”Jeg vil gjerne bli med for i min menighet gjør vi ingenting for mennesker med utviklingshemning og familiene deres”.

Da ble Aslaug så glad at hun spurte enda en prest. Han het Brian McNeill og var prest i Den katolske kirke. Han sa også ja. Det virket nesten som om alle hadde fått brev fra Jean Vanier.

Ei styringsgruppe møttes i mai 1990 for å forberede det første møtet. Den bestod av  Oddmund Saue, Karl Gervin, Brian Mc Neill, Aslaug Espe og Åsmund Bjørnstad.

Vi ble enige om å begynne i adventstiden 1990. Vi laget et fint brev som vi sendte ut til mange. I brevet står det: ” Vi inviterer deg til første Tro og Lys møte i Ski nye kirke lørdag 15.12.1990 fra kl 1500 til ca kl 1700”.

Til det første møtet kom Gerd, Oddmund og Gro Elisabet Saue, Brian Mc Neill, Karl Gervin, Reidun Strøm og datteren Anne Thorsnæs, Annlaug Belland Høibø, Åsmund Bjørnstad, Therese Espe, Kristin Espe Bjørnstad og Aslaug Espe. Det ble 12 til sammen. Vi hadde gudstjeneste og måltid. Vi snakket også sammen om hvordan vi ønsket å ha det på Tro og Lys – møtene framover.

Den gode nyheten om Tro og Lys spredte seg etter en stund til flere steder …

 

Skrevet av Aslaug Espe til festen 4.2. 2006