Marianne Abrahamsson er død

Marianne Abrahamsson

Les minneord om Marianne på den svenske hjemmesiden

Intervju med Tro og Lys - biskop Stein Reinertsen

Les intervju med biskop Stein Reinertsen i Agenda!

Lambertsetergruppen 20 år!

Foto Synøve Gigernes

Våren 1998 samlet kapellan Øivind Monstad en gruppe ildsjeler i menigheten, blant annet Gerda Larsen, Ingeborg Holteng og Irene Bjørnson, med et ønske om å starte opp en Tro og Lys-gruppe.
Det fantes allerede en gruppe i Follo, Follogruppen, som hadde sitt første møte i adventstiden 1990. Lambertsetergruppen ble til i september 1998. På det første møtet deltok mennesker fra Lambertseter menighet, fra Follo og nærliggende områder.
Gruppen feirer 20 år i år. Dette ble markert med stor fest i Lambertseter kirke lørdag 22.09. med mange gjester!

Internasjonal generalforsamling i Libanon 6-14 juli 2018

Temaet på Generalforsamlinga var «I Jesu fotspor».

Vi var samla 230 fra 50 land!

Fra Norge deltok biskop Stein Reinertsen og kona Marit Elisabeth, Birgitt Aarrestad (leder av Nordlysprovinsen) og Halvor Aarrestad samt visekoordinator Helga Mosland Raen. Det ble ei opplevelsesrik uke. Tro og Lys er jo en økumenisk fellesskapsbevegelse, og dette ble godt belyst ved at protestantisk, anglikansk, ortodoks og katolsk tro ble presentert, via PowerPoint framstilling og morgenbønn.

Ny president for bevegelsen ble valgt, Hoda el Turk fra Libanon. Hun jobber i FN-staben i Jordan. Som internasjonal koordinator for bevegelsen ble Raul Izquierdo fra Spania valgt.
Deltakerne fikk møte mange av de 60-70 Tro og Lys -gruppene fra Libanon.

Vi fikk også et sterkt møte med Fader Lukas fra Syria. Han viste oss PowerPoint som gav oss et innblikk i  lidelsene samtidig som han gav oss håp.

 Vi møtte mange flotte mennesker, vi følte oss som en stor familie, - noe vi jo også er!