Tro og Lys 25 år. Samling på Birkeland, Sørlandet

I Guds rike er vi alle søsken.
I Guds rike hører alle til.
I Guds rike er vi diamanter –
skinner i vårt eget fargespill.

Slik ble vi møtt på Birkeland Folkehøyskolen til Sommersamling med Tro og Lys Norge, - og vi fikk virkelig oppleve at vi skinte om kapp med sola denne langhelga i juli!

Rundt 100 var samla, utviklingshemmede, venner og familie kom fra hele landet, - de flest tilhørte en av de 11 gruppene våre. Folk kom fra Hammerfest i nord til Flekkefjord i sør.

På Birkeland feira vi at den verdensvide økumeniske bevegelsen, Tro og Lys, som starta i Frankrike i 1971, nå har vært 25 år i Norge!

Aslaug Espe, grunnleggeren  av Tro og Lys i Norge, starta i Follo i 1990.

Temaet for samlingen var «I samme båt», og inne i gymsalen var stolene rigget i båtform. Uansett om man er såkalt funksjonsfrisk eller funksjonshemmet, er det plass i båten. Kathrine Prest understreket dette i sine kreative bibeltimer, hvor alle deltakerne ble involvert underveis. 

På festen på lørdag loste Kathrine oss trygt gjennom «Stormen på Genesaretsjøen». Halvparten av forsamlinga var «roere», og den andre halvparten var «vind».  Riktig i Tro og Lys-ånd, - vi fikk demonstrert at vi er en Fellesskapsbevegelse!

På Jubileumskonserten med Tore Thomassen ble vi også engasjerte, både de faste deltakerne og de mange gjestene som kom.

Tore hadde skrevet flere ny sanger, som vi i «Tro og Lys» fikk som gave!

På lørdagsfesten var «som vanlig» de fleste gruppene aktivt med. Flott!

Ingrid fra Lambertseter rørte oss alle med sin nydelige sang: «O, bli hos meg.» 

Blindleiaturen i Lillesandsskjærgården på lørdag formiddag ble akkurat slik vi hadde drømt om. Fint vær og med Vidar som skipper. Vidar hadde dessuten lagt et innholdsrikt hefte til oss som alle fikk utdelt. Dette fortalte smått og stort om øyer og steder vi passerte.

 Birkenes er ei musikkbygd, og det fikk vi nyte godt av. «Spilletrang» stilte opp midt i ferien og skapte liv og røre, - og danseglede -  i Folkehøyskoleparken på lørdag ettermiddag.
Stemninga ble nesten sydlandsk der vi koste oss med musikk, dans og et bugnende fruktbord!

Søndag satte vi punktum på dagene med gudstjeneste i Birkenes kirke sammen med menigheten. Her deltok Biskop Stein sammen med Gunvor, sokneprest i Birkenes, og med mange aktive deltakere.

«I samme båt» var som nevnt Sommersamlingas motto. Denne søndagen understreket ved Peters fiskefangst og revna garn på grunn av fangsten!

Biskop Stein hadde forresten vært med på Gudstjenesteverksted på fredagen, - der jobba de med å synliggjøre teksten, - så det var et godt team som sammen sto for gudstjenesten..

I kirkeofring  og andre gaver pluss en basar vi hadde gående, fikk vi inn godt over 30.000 til «Solidaritet».

De fleste av de 1650 gruppene i verden har jo ikke overflod som oss.

Vi fikk vist at vi vil stå sammen med dem.

Spennende for biskop Stein å være sammen med oss, for første gang som Tro og Lys-biskop for hele Norge. Han trivdes godt, sa han, - og han fant kjensfolk både fra hjemtraktene i Oslo og fra prestetida i Mandal.

Mange hyggelige kommentarer falt ved avslutninga:

TAKK  for

- den vennlige, aksepterende atmosfæren

- flotte rom og god mat, - spesielt festmiddagen

- Birkeland: koselig sted med fin badeplass

- mange nye venner

- stillhet og Morgenbønn

- musikkverksted og T-skjorte maling

- båttur

- delaktigheten – fikk være med, - gi noe - sammen eller alene

Dag Theodor Husaas nevnte i referat i Lillesandsposten  - gleden som han fikk oppleve, da han som den heldige vinner av et kosedyr, - fikk gi dette videre til ei jente som hadde ønska seg så veldig nettopp denne gevinsten.

 Tro og Lys-samlinga var full av slike små, gode opplevelser,

 - og flere enn en sa da de dro: «Hit vil vi tilbake!»

Helga Mosland Raen og Birgitt Aarrestad

Sommersamling 2015

Torill Sletner har skrevet om Sommersamlingen på Birkeland folkehøgskole i Lambertseters menighetsblad.

Se link!

Sommersamling og 25 års jubileum - Tro og Lys

Den norske Tro og Lys - fanen

Sommersamling for Tro og Lys, 25 års jubileum 2015

I samme båt

De 11 Tro og Lys - gruppene i Norge møttest på Birkeland, Folkehøgskolen Sørlandet,  2-5 juli 2015 for å markere at den norske grenen av Tro og Lys er 25 år.

 

Solsetra 13-15 mars 2015: Inspirasjonshelg

Denne gangen var nesten alle gruppene representert på Solsetra til inspirasjons-samling. Så godt oppmøte har det nok aldri vært før, og alle deltok på hver sin måte i dette fine fellesskapet. Dagenes program og innhold ble til berikelse for alle.

Fredagskvelden startet med et varmt måltid og deretter delekveld i fellesrommet. Alle var samlet i en sirkel og delte tanker og opplevelser fra gruppene. Kvelden ble avsluttet i stillhet og bønn.
Lørdag ble en ganske travel dag hvor mye informasjon skulle gis og deles.
Årsmøtet ble greit gjennomført uten store diskusjoner.

Etter lunsj ble det en liten luftetur i området. Solsetra ligger fint til ved et lite vann, og de som ønsket det, kunne gå en tur for å puste ut, trekke frisk luft og nyte den vakre våren. Litt kald luft var det, med noen snøflekker i bakkene. Sola tittet fram og varmet svakt de solhungrige sjelene.
Ettermiddagens program var fokus på Charteret og konstitusjonen. En kort innføring ble gitt før alle ble delt inn i grupper og fikk noen spørsmål til samtale. Dette ble nyttig og deltagerne ønsket å ta med seg spørsmålene hjem til styringsgruppene sine. Der ville de fortsette å samtale om dette viktige dokumentet, dette som er selve ryggraden i vår organisasjon.
Kjøkkengruppa hadde dekket et vakkert bord til festmiddag. Enkelte deltok  med med både taler og vitser og ros til kokken for deilig middag.

Kvelden ble avsluttet med sang og dukketeater om Pappa Panov. (Førpremiere på forestillingen som skal vises på sommersamlingen i Lillesand). Også denne begivenhetsrike dagen ble avsluttet med stille kveldsbønn.

Søndag morgen etter frokost, ble rommene vasket og alle samlet seg i ringen for utsendelse. Hver enkelt fikk en liten hilsen fra Bibelen og en personlig velsignelse.
Takk til alle for en utrolig fin helg. En helg til berikelse og velsignelse.

Birgitt Aarrestad

Årsmelding 14.03.2015

Tro og Lys, Norge  

                                                                                                                               Godkjent på årsmøtet 14.03.2015

Tro og Lys Norge ledes av en styringsgruppe på tre personer. Styringsgruppa var valgt på generalforsamlingen Nordlys-provinsen i Vadstena, Sverige i 2013. På årsmøtet i mars 2014 ble styringsgruppa konstituert med Birgitt Aarrestad som leder, Helga Mosland Raen som nestleder og Dag Pagander som økonomiansvarlig. Tro og Lys Norge er en del av Nordlys-provinsen som består av Norge, Sverige, Danmark og Estland. Helga og Birgitt har deltatt på et provinsstyremøte i Gøteborg samt et telefonmøte. Der ble det lagt planer for arbeidet i provinsen. 

I løpet av året ble det opprettet egen bankkonto, og Tro og Lys Norge har fra nå av, ansvaret for egen økonomi. Alle utgifter som gjelder arbeidet i Norge, dekkes av denne kontoen slik som reiseutgifter til styremedlemmene og annet utlegg i forbindelse med å besøk gruppene. Gruppene betaler inn kr 200,- per person i kontingent, hvorav 25 % går til Norge, 25 % til Nordlys-provinsen og 50 % til internasjonalt arbeid. Konto: 3000 31 53599.

Rådsmøte/inspirasjonsmøte på Solsetra 28.03 – 30.03. Det var 25 deltagere fra 8 av gruppene. I oktober var det planlagt en mindre felles samling på Ås, men for få melte seg, så den ble avlyst. 

Ved utgangen av året er det 10 grupper og én prøvegruppe i landet. Sotra-gruppa sluttet som Tro og Lys-gruppe rundt nyttår 2014. Hammerfestgruppa ble godkjent som den 10. gruppa i mai. Helga, samt tre fra andre grupper deltok på en markering der den 28.september.

I løpet av året fikk 6 av gruppene besøk av en av visekoordinatorene. Fra hovedkontoret i Paris kom det ønske om at ansvaret for gruppene skulle fordeles. Det har blitt gjort i løpet av året:

Helga: Lillesand, Flekkefjord, Modum, Nordstrand, Hammerfest og Bø.

Birgitt: Follo, Kongsvinger, Nedre Eiker, Lambertseter, Ål og Bø.

Visekoordinatorene bestemte at Sommersamlingen i 2015 skulle legges til Sørlandet 2. -5. juli. Sørlandet folkehøgskole, Birkeland ble valgt. En komite ble oppnevnt til å forberede og ta ansvaret for samlingen. Komiteen er godt i gang med oppgaven. En første invitasjon ble sendt ut på slutten av året. Komiteen har hatt to møter. Helga og Birgitt hadde møte med rektor og fikk også omvisning i byggene og området rundt skolen på vårparten.

Biskop Stein Reinertsen ble forespurt om å være Tro og Lys-biskop etter Laila Riksaasen Dahl, og takket ja. Helga og Birgitt hadde et møte med den nye biskopen i april. Han ønsket å bli involvert på Sommersamlingen og ville delta på gruppen som skal forberede gudstjenesten på søndag den 5. juli. Det ble utarbeidet et ansvars-dokument for biskopen, noe han tok godt imot.

 Gudrun Klingsheim og Torunn Nateland tok på seg ansvaret å lage 4 ulike bønner til en bønne-sirkel. To grupper i provinsen skal be for hverandre og prøve å knytte nærmere kontakt. Bønnene og informasjon blir sendt ut til alle gruppene. Torunn Nateland har flyttet og Kirsti Hole har tatt over dette oppdraget.

Guidelines blir oversatt av Toril Slettner (meditasjonene) og Unni Kvaase (resten, som er temabasert). Birgitt koordinerer utsendelsene. Heftet blir på sensommeren sendt til gruppelederne av Berit Keszei, vår koordinator.

I løpet av året har styret holdt 2 styremøter.

2015 er jubileumsåret for Tro og Lys. Det er 25 år siden Aslaug Espe startet opp en gruppe i Ski. Dette vil bli markert i Ås den den 7. mars. På Sommersamlingen i juli markeres at Tro og Lys har vært 25 år i Norge.

Inspirasjonssamling/rådsmøte/årsmøte vi bli holdt på Solsetra den 13.-15.mars. Medlemmer fra alle styrings-gruppene er inviterte. 

31. desember 2014 / 15. januar 2015

 

                                                                                                                                                                    

Birgitt Aarrestad (sign.)                     Helga Mosland Raen  (sign.)              Dag Pagander (sign.)

Protokoll fra årsmøtet 2015

Tro og Lys Norge

Tid:    14. mars 2015 

Sted: Solsetra leirsted, Nedre Eiker

21 personer var til stede, 8 grupper var representert.

 1. Godkjenning av innkalling.
  Innkalling ble enstemmig godkjent

 2. Godkjenning av saksliste.
  Sakslisten ble enstemmig godkjent.

 3. Konstituering.

 1. Valg av møteleder: Dag Pagander ble enstemmig valgt.

 2. Valg av referent: Annar Pedersen ble enstemmig valgt.

 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen:
  Hilde Gillebo og Toril Marthinsen ble enstemmig valgt.

 4. Valg av tellekorps: Ikke valgt

 1. Godkjenning av årsmelding.
  Birgitt Aarrestad leste årsmeldingen.
  Børge Baustad presenterte enkelte forslag til endringer. Disse ble inkorporert i årsmeldingen, som deretter ble enstemmig godkjent.

  Årsmeldingen vedlegges protokollen.

 2. Godkjenning av revidert årsregnskap.
  Dag Pagander presenterte årsregnskapet, som ble enstemmig godkjent.

  Regnskapet vedlegges protokollen.

 3. Vedtektsendringer.
  Dag Pagander presenterte styrets forslag til endring av en paragraf i vedtektene.
  Etter noe diskusjon, ble § 7.5 endret til:
       En lokal gruppe kan ekskluderes fra bevegelsen. Vedtak om dette fattes av
       provinsteamet (jfr. § 5.1). Gruppa kan da ikke lenger benytte navnet Tro og Lys.
  Vedtaket var enstemmig.
   

 1.  Eventuelle saker fra den nasjonale styringsgruppa. Ingen

 2.  Eventuelle saker fra de lokale styringsgruppene. Ingen

   

  Referent: Annar Pedersen 

Solsetra, 14. mars 2015                                                                                                             

                                                  Hilde Gillebo (sign.)                          Toril Marthinsen (sign.)

Resultatregnskap 2014

Tro og Lys Norge      
       
             
  Driftsinntekter 2014        
             
  Medlemskontingent 51 800        
  Solidaritet 7 274        
  Gaver 20 000        
  Møteinntekter 9 400        
  Sum driftsinntekter: 88 474        
             
  Driftskostnader          
             
  Medl.avg. TL Nordlys 37 950        
  Solidaritet TL Nordlys 5 000        
  Bøker, hefter, CD, DVD… 1 170        
  Porto 434        
  Møter Norge 10 304        
  Reiser 5 451        
  Bilgodtgjørelse 1 980        
  Annen godtgjørelse 1 100        
  Gaver 1 876        
  Diverse utgifter 250        
  Sum driftskostnader: 65 515        
             
  Driftsresultat: 22 959        
             
  Finansinntekter og -kostnader          
             
  Renteinntekter  43        
  Bankgebyr -254        
  Resultat finansposter -211        
             
  Årsoverskudd 22 748        
             
Balanse per 31.12.2014      
             
  Eiendeler 2014        
             
  Sparebanken Sør 25 748        
  Kasse 0        
  Sum eigendeler: 25 748        
             
  Egenkapital og gjeld          
             
  Eigenkapital 22 748        
  Gjeld 3 000        
  Sum egenkapital og gjeld 25 748        
             
             
Ås, 31.desember 2014 / 15. januar 2015        
             
             
_________________________   _________________________   _________________________
Birgitt Aarrestad (sign.)                Helga Mosland Raen (sign.)           Dag Pagander (sign.)

25 år siden den første Tro og Lys - gruppa startet

Noen av dem som var med fra begynnelsen: Karl Gervin, daværende sogneprest i Ski, Reidun Strøm, mor til Anne Thorsnæs, som ble konfirmert i Tro og Lys - gruppa Aslaug Espe, første leder for gruppa, Kristin Espe Bjørnstad og Gerd Grønvold Saue og datteren Gro Elisabeth

 • Aslaug Espe med fana, laget på Emma Hjorth hjem

  Lørdag 7. mars feiret Tro og Lys 25-årsjubileum med seminar, fin middag og gudstjeneste i Ås arbeidskirke. Høsten 1990 startet Aslaug Espe ei gruppe for utviklingshemmede og deres foreldre og venner i Follo – Follogruppa. Hun fikk god hjelp av sokneprest Karl Gervin i Ski og den katolske presten Brian McNeill. I foredraget sitt trakk Aslaug fram hvor mye støtte og hjelp hun fikk fra familier med funksjonshemmede barn, som for eksempel familien Saue (Gerd Grønvold, Oddmund og datteren Gro Elisabeth) og Reidun Strøm fra Enebakk med datteren Anne Thorsnæs. I løpet av det 25 åra som har gått, har også mange frivillige og kirkelige ansatte deltatt i arbeidet.

 • Noen av dem som var med i starten

  Aslaug brakte Tro og Lys-bevegelsen fra Frankrike til Follo og Norge. Tanken om å gi funksjonshemmede og deres familier et kirkelig fellesskap, har vokst fram over hele Europa siden oppstarten sist på 1960-tallet. I Norge er det nå 10-11 grupper. I Follogruppa blir fortellinga om hvordan Tro og Lys ble til, spilt som dokketeater, gang på gang. Alltid like rørende! Kanskje er dette den viktigste kulturimpulsen norske kristne har fått fra Frankrike siden revolusjonsbudskapet om Frihet, likhet og brorskap for 200 år siden.

 • Johannes Leirgul forteller hva Tro og Lys - gruppa betyr for ham

  Johannes Leirgul fra Ås hadde en travel lørdag. På bildet blir han intervjuet av Ole Herman Winnem. Johannes fortalte om hvor viktig Tro og Lys er som møteplass for funksjonshemmede i Follo. Under prekenen hjalp han prest Tor Ivar Torgauten med å dramatisere teksten. Det var forresten mange andre som også hjalp til, men Johannes var stand in for Jesus! Som vanlig spilte han tromme til sangene og dansen, sammen med Lars Giltvedt. Innimellom, under seminaret, middagen og ikke minst i pausene, var Johannes travelt opptatt som jubileumsvert i dress og slips.

 • Gry Andresen

  Gry Andresen fra Ski hadde også flere oppgaver. Først ble hun intervjuet av prest og Tro og Lys-veteran Hilde Margrethe Voll. Så fortalte Gry og Ski-diakon Unni Merethe Weydahl Langen om ungdomsgruppa til Tro og Lys i Follo-byen! Ved kaffebordet holdt Gry en munter hilsningstale, og under nattverden delt hun ut brød og vin sammen med biskopen. Travel dame!

 • Grethe, Annar og Monica Pedersen

  Annar Pedersen fra Knapstad fortalte om hvor viktig det er for familier med funksjonshemmede barn å bli inkludert i samværet med andre, og å bli møtt med forståelse, respekt og tilrettelegging. Fellesskapet i Tro og Lys har vært til stor hjelp for han, kona Grethe og datteren Monica.

 • Bursdagsfeiring-Lars Giltvedt

  Bursdagsfeiring er fast innslag på Tro og Lys-samlingene. Denne gangen var det Lars Giltvedt fra Ski (t.v.) og Torun Torgauten fra Fredrikstad som fikk bursdagskrona på hodet. Stor stemning og mye moro!

 • Marit Bekken (prest i Vestby) og Heidi Løvstad

  Tro og Lys samarbeider med prestene i Follo, blant annet sokneprest Marit Bekken i Vestby (bildet t.h.). Her ved ettermiddagskaffen sammen med Heidi Løvstad, også fra Vestby.

 • Ole Herman Winnem (leder i Follogruppa) i samtale med Knut Kielland - Lund

  Knut Kielland-Lund (i rød skjorte, bildet t.v.) har oversatt en av sangene som Tro og Lys bruker fra engelsk. Han er poet og skriver salmer og sanger. Og han deltar flittig på lørdagssamlingene.

 • En tverrkirkelig internasjonal bevegelse

  Tro og Lys er en tverrkirkelig internasjonal bevegelse med utspring i den katolske kirke. Sokneprest Pål Bratbak fra St. Olav menighet i Oslo deltok på jubileet, sammen med Borg-biskop Atle Sommerfeldt og prost Hege E. Fagermoen. Follo-gruppa har aktive med bakgrunn fra ulike trossamfunn: lutheranere, katolikker, pinsevenner... Sammen gjør de en stor innsats, også på landsplan: Birgit Aarrestad fra Ås er landsleder, i tospann med Helga Mosland Raen. Se www.trooglys.com

  Tekst: Arve Skutlaberg
  Foto: Ole Herman Winnem og Arve Skutlaberg

Jean Vanier mottar Templetonprisen 2015

Intervju med Helga Mosland Raen

Besøk i Tro og Lys - gruppa i Bø

Kari Eika og broren Kjetil Eika tenner lys i Bø kapell

Siste søndag i februar, i nydelig vintervær, tok Trygve, mannen min, og jeg turen fra Lillesand til Bø. Vi skulle besøke Tro og Lys-gruppa. Det ble en flott og minnerik dag! I 2001 var Kjetil Eika, og søsteren, Kari, på Tro og Fellesskapsretreat i Ås. Der og da sa Kjetil: « Kari! Tro og Lys i Bø!»
Det tok litt tid før tanken ble satt ut i livet. I mellomtida hadde Kjetil og Kari besøkt gruppa i Lillesand og vært på Sommersamling i Kviteseid. Kjetil glemte aldri drømmen om Tro og Lys-gruppe i Bø, og så i 2008 begynte ting å skje.
Det hele starta i det små, i leiligheten til Kjetil og med prosten, Asgeir Sele, som trofast medarbeider. Noen møter pr. år har det blitt opp igjennom, for ei trofast lita gruppe, med utviklingshemmede, venner og familie. Vi var 12 da vi besøkte gruppa.
Fin samling i Tro og Lys - ånd i ringen rundt alterbordet i Bø kapell. Der fant vi hverandre gjennom å dele tanker mens Steinen gikk rundt i ringen. Vi sang både «Blomster i Guds hage», «Fellesskapssangen» og mange flere. Lys ble tent og plassert i sanden i det vakre smijerns-opphenget. Asgeir Sæle minnet oss om ordene "For så høyt har Gud elsket verden…»
Fellesskapsmåltidet smakte nydelig, med rundstykker og Kjetils nystekte vafler. Praten gikk trivelig rundt bordet, og ingen hadde særlig behov for å skynde seg heim. En god søndag og ei god samling, i varm Tro og Lys - ånd.
Det arbeides aktivt med å få ei stabil ledergruppe av personer fra Bø i tillegg til Kari Eika som bor i Oslo. Dette vil gjøre arbeidet lettere.
De håper og tror de skal bli flere framover, og da blir ikke gruppa så sårbar.
Helga Mosland Raen, visekoordinator

Samling på Solsetra

Til ledergruppene i Tro og Lys

Solsetra 13-15 mars 2015

Velkommen til rådsmøte/inspirasjons-samling på Solsetra!
Vi satser på at de fleste av dere setter av hele helga, men hvis noen av ulike årsaker ikke får dette til,  gi beskjed ved påmeldingen.
Både i «Charteret og under Kall til tjeneste» i Tro og Lys-bevegelsen, understrekes det hvor viktig det er å møtes, først og fremst i de små og nære fellesskapene. Dette er ledergruppas viktigste oppgave, samtidig er det også viktig å knytte kontakt utover sin egen gruppe.  Der kan vi dele erfaringer og bli inspirert av hverandre, og får nye tanker og ideer å ta med videre til de lokale gruppene.
Hele ledergruppa er med dette invitert.
På Solsetra er det god plass.


Program

Fredag
Kl.18:       Enkelt, varmt måltid
Kl.19:       Delekveld. God tid til bønn.
                Vi synger sammen. Hammerfestgruppa presenteres.        
                Ord for kvelden.

Lørdag
Kl: 0815    Morgenbønn
Kl. 0830    Frokost

Kl. 1000    Årsmøte
                (saksliste og årsmøtepapirer ettersendes)
               
               Info:Økonomi med Dag Pagander.
               Medlemskontingent, medlemslister
               Hvordan brukes Guidelines?                
               Noen ideer å dele med hverandre.
               Nordlys info: Estland, Sverige, Danmark.
               Tro og Lys Norge
              
               Solidaritet
               Sommersamling. Siste nytt.
               Visjonen- veien videre, Charteret
               Eventuelt

               Pauser m/kaffe,te frukt.
                 
Kl.1300    Lunsj
               Pause, gå tur, hvile

Kl 1500    Vi fortsetter                   
 
Kl.1800    Middag
Kl.2000    Samling: Dele, noe morsomt dere gjør i gruppene, sanger, ideer                         
                Kveldsbønn
Søndag
Kl 0830     Frokost med ord for dagen
                Rydde og vaske
Kl 1000     Avslutning – utsendelse


PÅMELDINGSFRIST ER 2 mars 2015

PRIS     kr 550  Innbetales til konto: 30003153599

TA MED: Sovepose eller sengesett (dyne og pute på stedet)

KAFFEMAT: Ta gjerne med frukt eller kake til «fellesen». TAKKER!!

VEIBESKRIVELSE
16 km fra Drammen v/Hagatjern mellom Konnerud og Mjøndalen.
Adr.:  Hagatjern, Mjøndalen (mob. Helga: 91142522/ Birgitt: 48179188)
Gi beskjed ved påmelding om du trenger hentes i Drammen
Bompenger kr 20.00


Ås 16.01.2015


Hilsen


Birgitt og Helga

Intervju med Jean Vanier i England

Trykk på denne linken for å høre intervjuet.

 

Sotra - gruppen tilhører ikke lenger Tro og Lys - bevegelsen

Gruppen på Sotra, som har vært i en prøveperiode i forhold til Tro og Lys, har skiftet navn til Liv og Lys. Vi ønsker gruppen lykke til med sitt arbeid på Sotra. De tilhører fra 2015 ikke lenger Tro og Lys - bevegelsen.

Nedre Eiker Tro og Lys feiret 5 år

Nedre Eiker menighetssenter var pyntet til fest søndag den 16 november 2014, og langbordet inne, vakkert dekket. Gjestene kom forventningsfulle og glade. Ute var ettermiddagen mørk og regnfull men det var uvesentlig når en kan møtes til festlig lag. Vel plassert ved bordet, ble alle ønsket velkommen med en glad sang og noen korte gjensyn fra samlingene i gruppa gjennom lysbilder på veggen. Karbonader, potetsalat og grønn salat smakte godt, og praten gikk hyggelig med naboene rundt bordet. I Tro  og Lys-sammenhenger er det lett å bli kjent med nye. Slik var det denne gangen også.

Dukketeateret var gjort klart på forhånd, og Birgitt viste gjennom fortellingen om Gerhard og Camille, Tadde og Luic hvordan Tro og Lys startet. Mange uttrykte forferdelse men også glede over den unike starten. Så kom turen til taler og gaveoverrekkelser kaffe og stor bløtkake. Fra Tro og Lys Norge overrakte Birgitt båt med lys (båten var laget av en kunstner i Lillesand) og sa noen ord om at alle har plass i båten. Båten er vårt symbol. Kirkeverge Eva Trogstad holdt også en vakker tale og presenterte sin ny-skrevete sang med egen melodi som gave til gruppa. En flott gave til 5-åringen. Leder av menighetsrådet delte ut roser til alle våre venner og frydet seg over å ha blitt kjent med disse flotte menneskene i Tro og Lys .

Gudstjeneste i kirka var siste post på programmet. Det ble en virkelig Tro og Lys-gudstjeneste hvor mange var med og deltok. Alteret, et enkelt bord framme i kirkeskipet, gjorde det enklere å dekke bordet med duk og lys. Medlemmer i prosesjonen bar fram det som skulle dekkes på alteret og gjorde som det står i sangen. Deretter sang Lydia Marie med stor frimodighet og glede: «Vet du hvorfor gleden er i meg»? Gunhild Bonden delte også sin vakre sang med en lydhør forsamling. Fire venner leste bønner og alt var så nydelig og godt ledet. Denne gudstjenesten var til å bli beriket av og styrket i troen. Lyset på alteret ble til slutt blåst ut med den siste sangen: «Så blåser vi ut lyset» og prosesjonen gikk stille ut.   En stor glede fyller hjertet etter en slik stund sammen med varme og gode mennesker. Takk til Gudrun og alle dere i styringsgruppa som arrangerte denne fine gudstjenesten og festen.

Birgitt Aarrestad

Sang til 5 årsdagen

Tro og Lys i Guds rike

Tekst: Eva Trogstad Melodi: John Arthur Smith

I Guds rike er vi alle søsken.
I Guds rike hører alle sammen til.
I Guds rike er vi diamanter –
skinner i vårt eget fargespill.

Gud vår Far har gitt oss TRO i gave.
Jesus har tent LYS og er vår storebror.
TRO og LYS er gaver vi kan dele,
slik at flere får det godt på jord.

Her er vi i dag – vi hører samme.
Vi vil dele gode ord og glade smil.
TRO og LYS er stedet der vi samles,
TRO og LYS er der vi hører til.

 

Nedre Eiker - Tro og Lys feirer sin 5 årsdag

Søndag 16 november feiret Tro og Lys i Nedre Eiker sin 5 årsdag. De fikk besøk av venner fra Tro og Lys - gruppa i Modum: Hanne Moen, Petra Moen og Britt Dahl. De hadde med seg en fin gave. Britt har nettopp besøkt hjembyen Bergen. Hun var innom NMS sin Gjenbruksbutikk og fant en båt som kunne bli en vakker Tro og Lys - båt. Den kostet bare 20 kr! Liv Therkelsen fikk oppdraget med å "befolke" båten. Hun arbeidet med trolldeig i 2 dager og her ser dere resultatet. En vakker gave til Nedre Eiker - gruppa. Gratulerer med 5 årsdagen!

Aslaug Espe

 

Aslaug Espe holder innlegg for prester og menigehtsrådsledere på Mariaholm, Spydeberg

Høstmøtet i Pastoralrådet for Oslo katolske bispedømme har livsvern som tema.  Leder av pastoralrådet skriver: Vi ønsker ikke bare å fokusere på behovet for klassisk livsvern, som kampen mot abort og eutanasi, selv om det også er viktig, men også på nødvendigheten for Kirken til å fokusere på viktigheten av å verne om det livet som allerede lever, særlig de svakeste.

I den forbindelse er Aslaug Espe bedt om å holde et innlegg om hva som er konsekvensene for oss som kirke at folk ikke tar abort når de oppdager at de bærer på et funksjonshemmet barn. Hvordan kan vi som fellesskap møte denne utfordringen? Hvordan kan vi åpne våre kirkerom og våre menighets -fellesskap til å ta imot alle mennesker? Våre menigheter som aktive bidragsytere til sorteringssamfunnet? Kan vi leve med det? er tittelen på foredraget.

Liv Kjersti Thoresen fra Menneskeverd vil også ha et innlegg om livsvern.

Biskop Bernt Eidsvig innleder.