Ansvarlige for gruppene i Norge

Helga Mosland Raen, Lillesand
37 27 16 01
91 14 25 22
helga.mosland@raen.no

Gudrun Klingsheim
Eknesvn.36, 3935 Krokstadelva

90 92 73 30
Gudrun.Klingsheim@nedre-eiker.kommune.no

 

Tro og Lys Norge er registrert i Brønnøysundregistrene. Org. nr:  986 606 424


 

Nordlys - provinsen

Provinsens egen hjemmeside:  northernlightsprovince.com

Besøk også hjemmesidene til de andre landene i Nordlysprovinsen:

 • Sverige
 • Danmark
 • Estland
 • Norge

  Provinskoordinator: Birgitt Aarrestad, Ås
  64 94 21 32 
  48 17 91 88

  bogh.aarrestad@gmail.com 

Det internasjonale Tro og Lys