Ansvarlige for gruppene i Norge

Birgitt Aarrestad og Helga Mosland Raen

Birgitt Aarrestad, Ås
64 94 21 32 / 48 17 91 88
bogh.aarrestad@gmail.com
 

Helga Mosland Raen, Lillesand
37 27 16 01 / 91 14 25 22
helga.mosland@raen.no

Tro og Lys Norge er registrert i Brønnøysundregistrene. Org. nr:  986 606 424


 

Nordlys - provinsen

Provinsens egen hjemmeside:  northernlightsprovince.com

Besøk også hjemmesidene til de andre landene i Nordlysprovinsen:


 

Det internasjonale Tro og Lys