Ansvarlige for gruppene i Norge

Ledere
Helga
Mosland Raen,
Tingsakermoen 21
4790 Lillesand
91142522
helga.mosland@raen.no

Gudrun Klingsheim
Eknesvn.36, 3935 Krokstadelva
90 92 73 30
gk763@kirken.no

 

Nasjonal Tro og Lys - biskop
Stein Reinertsen
Agder og telemark bispedømme
Gyldenløvesgt. 11, 4611 Kristiansan
tel: 47 3810520
epost: sr852@kirken.no

Kasserer
Dag Pagander, Vevelstadåsen 041, 1405 Langhus
epost: dagepag@gmail.com
mob: 47 92848925

Hjemmesiden
Aslaug Espe, Kongeveien 19D, 1412 Sofiemyr
epost: aslaugespe@getmail.no 
tel: 47 41699337

Tro og Lys Norge er registrert i Brønnøysundregistrene. Org. nr:  986 606 424


 

Nordlys - provinsen

Provinsens egen hjemmeside:
northernlightsprovince.com

Besøk også hjemmesidene til de andre landene i Nordlysprovinsen:

Provinskoordinator: Birgitt Aarrestad, Ås
64 94 21 32 
48 17 91 88
bogh.aarrestad@gmail.com 

Det internasjonale Tro og Lys