En internasjonal bevegelse

Zambia

Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at mennesker med psykisk utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn. Bevegelsen startet i 1971 inspirert av kanadieren Jean Vanier og spesialpedagogen Marie- Hélène Mathieu. Den norske grenen av Tro og Lys ble til i 1990.  Aslaug Espe og ei gruppe foreldre, utviklingshemmede og venner begynte den første gruppen, Follogruppen, som i dag samler mennesker fra Ås og Ski kommune. I dag har vi 10 godkjente grupper: Follo i Akershus, Lambertseter og Nordstrand i Oslo,  Modum i Buskerud,  Lillesand og Flekkefjord, Ål, Kongsvinger, Nedre Eiker og Hammerfest. To grupper er under oppstart i Bø i Telemark og i Lyngdal i Vest-Agder. Gruppene er økumeniske, åpne for mennesker fra ulike kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke har noen synlig kirketilhørighet. Vi har lutherske og katolske prester / diakoner knyttet til gruppene. Vi er tilsluttet den internasjonale Tro og Lys - bevegelsen (Foi et Lumière, Faith and Light). Det er i dag vel 1500 Tro og Lys - grupper i 81 ulike land (22.11.2015). En Tro og Lys - gruppe består av: Mennesker med utviklingshemming, familie og venner. Gruppen består av 30 - 35 medlemmer som møtes regelmessig, vanligvis minst en gang i måneden. Vi møtes for å dele, livserfaringer og troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Det er mye glede og humør i gruppene! Vi forsøker å møtes også utenom de vanlige møtene. Vi går på besøk til hverandre, drar på turer og deltar på felles samlinger, leirer og lignende. Det varierer fra gruppe til gruppe hvor ofte en møtes.

Skrevet og oppdatert  22.11.2015   Aslaug Espe