Økumenisk gudstjeneste 05.06.2019 i Oslo domkirke

I Tro og Lys båten er det plass til alle

Prosesjon inn i kirken

Fra venstre sogneprest i St. Olav domkirke, Pål Bratbak, domprost i Oslo domkirke, Anne-May Grasaas, Erling Pettersen, biskop em. og biskop Stein Reinertsen

Vi takker for Jean Vaniers liv og virke